هواشناسی سیاه دشت

هواشناسی امروزدر سیاه دشت، گیلان

هواشناسی سیاه دشت، گیلان پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
19.01.2017 03:30:00–06:30:24 Partly cloudy 0 mm 0 m/s
06:30:00–12:30:24 Partly cloudy 0 mm 0 m/s
12:30:00–18:30:24 Snow showers 2 mm 1 m/s
18:30:00–24:30:24 Snow showers 1 mm -1° 0 m/s
20.01.2017 00:30:00–06:30:24 Snow 2 mm -1° 1 m/s
06:30:00–12:30:24 Snow 1 mm -2° 1 m/s
12:30:00–18:30:24 Light snow <1 mm 1 m/s
18:30:00–24:30:24 Partly cloudy 0 mm -1° 1 m/s
21.01.2017 00:30:00–06:30:24 Partly cloudy 0 mm -2° 1 m/s
06:30:00–12:30:24 Snow 3 mm -2° 0 m/s
09:30:00–15:30:24 Snow 3 mm -1° 0 m/s
15:30:00–21:30:24 Snow showers 1 mm -1° 1 m/s
21:30:00–03:30:24 Partly cloudy 0 mm -1° 1 m/s
22.01.2017 03:30:00–09:30:24 Partly cloudy 0 mm -3° 1 m/s
09:30:00–15:30:24 Light snow <1 mm 0 m/s
15:30:00–21:30:24 Snow 3 mm 1 m/s
21:30:00–03:30:24 Heavy snow 5 mm -3° 1 m/s
23.01.2017 03:30:00–09:30:24 Heavy snow 8 mm -4° 1 m/s
09:30:00–15:30:24 Snow showers 1 mm -6° 1 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm -4° 0 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm -11° 1 m/s
24.01.2017 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm -10° 1 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm -6° 1 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm -1° 1 m/s
21:30:00–03:30:24 Partly cloudy 0 mm -6° 3 m/s
25.01.2017 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm -5° 4 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm -2° 3 m/s
15:30:00–21:30:24 Partly cloudy 0 mm 2 m/s
21:30:00–03:30:24 Cloudy 0 mm -2° 2 m/s
26.01.2017 03:30:00–09:30:24 Partly cloudy 0 mm -2° 2 m/s
09:30:00–15:30:24 Light rain <1 mm 2 m/s
15:30:00–21:30:24 Rain 1 mm 3 m/s
21:30:00–03:30:24 Partly cloudy 0 mm 2 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات سیاه دشت
عرض جغرافیایی
37.7591
طول جغرافیایی
48.7711
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
6743531

هواشناسی ایران  URI STRING  
/iran/weather/Gilan/Sīāh_Dasht
  CLASS/METHOD  
iran/weather
  MEMORY USAGE  
1,802,708 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0006
Controller Execution Time ( Iran / Weather )  0.8406
Total Execution Time  0.8412
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  weatheriran   QUERIES: 7   
0.0247   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tasc
LIMIT 5 
0.0096   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tdesc
LIMIT 5 
0.0231   SELECT *
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1' 
0.0107   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '08' AND feature_code LIKE 'ADM1'  
0.0093   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
AND `admin1_code` = '08' 
0.0436   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '08' AND name LIKE 'Sīāh_Dasht'  
0.0098   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
ORDER BY `alternatenamesasc
LIMIT 40