هواشناسی شاه شهیدان

هواشناسی امروزدر شاه شهیدان، گیلان

هواشناسی شاه شهیدان، گیلان پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات شاه شهیدان
عرض جغرافیایی
29.2298
طول جغرافیایی
52.6953
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
44322

هواشناسی ایران  URI STRING  
/iran/weather/Gilan/Shāh-e_Shahīdān
  CLASS/METHOD  
iran/weather
  MEMORY USAGE  
1,792,316 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0007
Controller Execution Time ( Iran / Weather )  0.4522
Total Execution Time  0.4530
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  weatheriran   QUERIES: 8   
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tasc
LIMIT 5 
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tdesc
LIMIT 5 
0.0004   SELECT *
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1' 
0.0001   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '08' AND feature_code LIKE 'ADM1'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
AND `admin1_code` = '08' 
0.0260   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '08' AND name LIKE 'Shāh-e_Shahīdān'  
0.0429   SELECT FROM iran_geonames WHERE name LIKE 'Shāh-e_Shahīdān' LIMIT 1  
0.0002   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
ORDER BY `alternatenamesasc
LIMIT 40