هواشناسی توتونشم

هواشناسی امروزدر توتونشم، گیلان

هواشناسی توتونشم، گیلان پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
24.06.2017 17:30:00–18:30:24 Fair 0 mm 14° 1 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 14° 1 m/s
25.06.2017 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 11° 0 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 11° 0 m/s
12:30:00–18:30:24 Partly cloudy 0 mm 17° 2 m/s
18:30:00–24:30:24 Fair 0 mm 15° 1 m/s
26.06.2017 00:30:00–06:30:24 Light rain showers <1 mm 11° 1 m/s
06:30:00–12:30:24 Heavy rain showers 6 mm 10° 1 m/s
12:30:00–18:30:24 Rain 3 mm 13° 1 m/s
18:30:00–24:30:24 Light rain <1 mm 14° 1 m/s
27.06.2017 00:30:00–06:30:24 Light rain showers <1 mm 12° 1 m/s
04:30:00–10:30:24 Partly cloudy 0 mm 11° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Cloudy 0 mm 17° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Cloudy 0 mm 19° 2 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 15° 1 m/s
28.06.2017 04:30:00–10:30:24 Fair 0 mm 15° 0 m/s
10:30:00–16:30:24 Cloudy 0 mm 20° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Cloudy 0 mm 22° 2 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 17° 1 m/s
29.06.2017 04:30:00–10:30:24 Partly cloudy 0 mm 14° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Light rain <1 mm 18° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Light rain showers <1 mm 19° 2 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 14° 1 m/s
30.06.2017 04:30:00–10:30:24 Partly cloudy 0 mm 12° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Heavy rain 9 mm 14° 3 m/s
16:30:00–22:30:24 Heavy rain 10 mm 13° 2 m/s
22:30:00–04:30:24 Heavy rain showers 16 mm 11° 3 m/s
01.07.2017 04:30:00–10:30:24 Rain showers 1 mm 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 11° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 13° 2 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 0 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات توتونشم
عرض جغرافیایی
37.1947222
طول جغرافیایی
48.9747222
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
416949

هواشناسی ایران  URI STRING  
/iran/weather/Gilan/Tūtūnsham
  CLASS/METHOD  
iran/weather
  MEMORY USAGE  
1,802,588 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0006
Controller Execution Time ( Iran / Weather )  0.7370
Total Execution Time  0.7376
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  weatheriran   QUERIES: 8   
0.0119   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tasc
LIMIT 5 
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tdesc
LIMIT 5 
0.0003   SELECT *
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1' 
0.0001   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '08' AND feature_code LIKE 'ADM1'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
AND `admin1_code` = '08' 
0.0198   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '08' AND name LIKE 'Tūtūnsham'  
0.1188   SELECT FROM iran_geonames WHERE name LIKE 'Tūtūnsham' LIMIT 1  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
ORDER BY `alternatenamesasc
LIMIT 40