دوستان:هواشناسی ایران  بهترین وبلاگ‌های ایران  العاب فلاش  بازى هاى رایگان  هواشناسی افغانستان  جدول پخش  

سایت هواشناسی گلستان - پيش بینی چهارده روزه هواى گلستان، گلستان 

 • آدینه

  17 مهر

  بیشینهکمینه
  20 °15 °
  سرعت باد
  0 mm 
  0m/s

  03:30-09:30

  پیش بینی هوا
  دما
  15°

  09:30-15:30

  پیش بینی هوا
  دما
  19°

  15:30-21:30

  پیش بینی هوا
  دما
  20°

  21:30-03:30

  پیش بینی هوا
  دما
  16°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  05:51
  زمان غروب Dating Singles iran
  17:23
 • پنجشنبه

  16 مهر

  بیشینهکمینه
  18 °14 °
  سرعت باد
  5 mm 
  1m/s

  03:30-09:30

  پیش بینی هوا
  دما
  18°

  09:30-15:30

  پیش بینی هوا
  دما
  14°

  15:30-21:30

  پیش بینی هوا
  دما
  18°

  21:30-03:30

  پیش بینی هوا
  دما
  17°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  05:50
  زمان غروب Dating Singles iran
  17:24
 • چهارشنبه

  15 مهر

  بیشینهکمینه
  25 °19 °
  سرعت باد
  0 mm 
  1m/s

  03:30-09:30

  پیش بینی هوا
  دما
  19°

  09:30-15:30

  پیش بینی هوا
  دما
  23°

  15:30-21:30

  پیش بینی هوا
  دما
  25°

  21:30-03:30

  پیش بینی هوا
  دما
  20°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  05:49
  زمان غروب Dating Singles iran
  17:26
 • سه شنبه

  14 مهر

  بیشینهکمینه
  23 °19 °
  سرعت باد
  0 mm 
  1m/s

  03:30-09:30

  پیش بینی هوا
  دما
  19°

  09:30-15:30

  پیش بینی هوا
  دما
  23°

  15:30-21:30

  پیش بینی هوا
  دما
  23°

  21:30-03:30

  پیش بینی هوا
  دما
  20°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  05:48
  زمان غروب Dating Singles iran
  17:27
 • دوشنبه

  13 مهر

  بیشینهکمینه
  26 °19 °
  سرعت باد
  0 mm 
  1m/s

  03:30-09:30

  پیش بینی هوا
  دما
  19°

  09:30-15:30

  پیش بینی هوا
  دما
  23°

  15:30-21:30

  پیش بینی هوا
  دما
  26°

  21:30-03:30

  پیش بینی هوا
  دما
  20°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  05:47
  زمان غروب Dating Singles iran
  17:29
 • یکشنبه

  12 مهر

  بیشینهکمینه
  24 °16 °
  سرعت باد
  0 mm 
  0m/s

  03:30-09:30

  پیش بینی هوا
  دما
  16°

  09:30-15:30

  پیش بینی هوا
  دما
  21°

  15:30-21:30

  پیش بینی هوا
  دما
  24°

  21:30-03:30

  پیش بینی هوا
  دما
  20°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  05:46
  زمان غروب Dating Singles iran
  17:30
 • شنبه

  11 مهر

  بیشینهکمینه
  23 °19 °
  سرعت باد
  0 mm 
  1m/s

  00:30-06:30

  پیش بینی هوا
  دما
  20°

  06:30-12:30

  پیش بینی هوا
  دما
  19°

  12:30-18:30

  پیش بینی هوا
  دما
  23°

  18:30-24:30

  پیش بینی هوا
  دما
  21°

  21:30-03:30

  پیش بینی هوا
  دما
  19°
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  05:45
  زمان غروب Dating Singles iran
  17:31
 • فردا

  10 مهر

  بیشینهکمینه
  26 °20 °
  سرعت باد
  0 mm 
  1m/s

  00:30-06:30

  پیش بینی هوا
  دما
  20°

  06:30-12:30

  پیش بینی هوا
  دما
  20°

  12:30-18:30

  پیش بینی هوا
  دما
  26°

  18:30-24:30

  پیش بینی هوا
  دما
  23°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  05:45
  زمان غروب Dating Singles iran
  17:33
 • امروز

  09 مهر

  بیشینهکمینه
  25 °22 °
  سرعت باد
  0 mm 
  1m/s

  12:30-18:30

  پیش بینی هوا
  دما
  25°

  18:30-24:30

  پیش بینی هوا
  دما
  22°

   

   
   

   

   
   

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  05:44
  زمان غروب Dating Singles iran
  17:34
 • هواشناسی گلستان  نقشه گلستان
  (Google Maps)

  Online Dating
  iran Singles - Date and Beyond is the best online singles dating directory of local dating sites and personals for meeting and dating singles in your area.
  Hotels
  Ostan-e-Golestan , hot travel savings reservation finds cheap discount hotel in Ostan-e-Golestan , iran