دوستان:هواشناسی ایران  بهترین وبلاگ‌های ایران  العاب فلاش  بازى هاى رایگان  هواشناسی افغانستان  جدول پخش  

سایت هواشناسی شهرستان كلاله - پيش بینی چهارده روزه هواى شهرستان كلاله، گلستان 

 • آدینه

  16 مرداد

  بیشینهکمینه
  37 °23 °
  سرعت باد
  0 mm 
  2m/s

  04:30-10:30

  پیش بینی هوا
  دما
  23°

  10:30-16:30

  پیش بینی هوا
  دما
  32°

  16:30-22:30

  پیش بینی هوا
  دما
  37°

  22:30-04:30

  پیش بینی هوا
  دما
  28°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  05:54
  زمان غروب Dating Singles iran
  19:50
 • پنجشنبه

  15 مرداد

  بیشینهکمینه
  37 °23 °
  سرعت باد
  0 mm 
  2m/s

  04:30-10:30

  پیش بینی هوا
  دما
  23°

  10:30-16:30

  پیش بینی هوا
  دما
  32°

  16:30-22:30

  پیش بینی هوا
  دما
  37°

  22:30-04:30

  پیش بینی هوا
  دما
  28°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  05:53
  زمان غروب Dating Singles iran
  19:51
 • چهارشنبه

  14 مرداد

  بیشینهکمینه
  39 °23 °
  سرعت باد
  0 mm 
  2m/s

  04:30-10:30

  پیش بینی هوا
  دما
  23°

  10:30-16:30

  پیش بینی هوا
  دما
  32°

  16:30-22:30

  پیش بینی هوا
  دما
  39°

  22:30-04:30

  پیش بینی هوا
  دما
  28°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  05:52
  زمان غروب Dating Singles iran
  19:52
 • سه شنبه

  13 مرداد

  بیشینهکمینه
  37 °23 °
  سرعت باد
  0 mm 
  2m/s

  04:30-10:30

  پیش بینی هوا
  دما
  23°

  10:30-16:30

  پیش بینی هوا
  دما
  31°

  16:30-22:30

  پیش بینی هوا
  دما
  37°

  22:30-04:30

  پیش بینی هوا
  دما
  27°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  05:52
  زمان غروب Dating Singles iran
  19:53
 • دوشنبه

  12 مرداد

  بیشینهکمینه
  36 °22 °
  سرعت باد
  0 mm 
  1m/s

  04:30-10:30

  پیش بینی هوا
  دما
  22°

  10:30-16:30

  پیش بینی هوا
  دما
  31°

  16:30-22:30

  پیش بینی هوا
  دما
  36°

  22:30-04:30

  پیش بینی هوا
  دما
  26°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  05:51
  زمان غروب Dating Singles iran
  19:54
 • یکشنبه

  11 مرداد

  بیشینهکمینه
  35 °20 °
  سرعت باد
  0 mm 
  2m/s

  04:30-10:30

  پیش بینی هوا
  دما
  20°

  10:30-16:30

  پیش بینی هوا
  دما
  30°

  16:30-22:30

  پیش بینی هوا
  دما
  35°

  22:30-04:30

  پیش بینی هوا
  دما
  25°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  05:50
  زمان غروب Dating Singles iran
  19:55
 • شنبه

  10 مرداد

  بیشینهکمینه
  32 °22 °
  سرعت باد
  0 mm 
  2m/s

  01:30-07:30

  پیش بینی هوا
  دما
  22°

  07:30-13:30

  پیش بینی هوا
  دما
  22°

  13:30-19:30

  پیش بینی هوا
  دما
  32°

  19:30-01:30

  پیش بینی هوا
  دما
  30°

  22:30-04:30

  پیش بینی هوا
  دما
  24°
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  05:49
  زمان غروب Dating Singles iran
  19:56
 • فردا

  09 مرداد

  بیشینهکمینه
  30 °20 °
  سرعت باد
  0 mm 
  2m/s

  01:30-07:30

  پیش بینی هوا
  دما
  20°

  07:30-13:30

  پیش بینی هوا
  دما
  21°

  13:30-19:30

  پیش بینی هوا
  دما
  30°

  19:30-01:30

  پیش بینی هوا
  دما
  27°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  05:48
  زمان غروب Dating Singles iran
  19:57
 • امروز

  08 مرداد

  بیشینهکمینه
  21 °21 °
  سرعت باد
  0 mm 
  2m/s

  22:30-01:30

  پیش بینی هوا
  دما
  21°

   

   
   

   

   
   

   

   
   

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  05:47
  زمان غروب Dating Singles iran
  19:58
 • هواشناسی شهرستان كلاله  نقشه شهرستان كلاله
  (Google Maps)

  Online Dating
  iran Singles - Date and Beyond is the best online singles dating directory of local dating sites and personals for meeting and dating singles in your area.
  Hotels
  Shahrestan-e-Kalaleh , hot travel savings reservation finds cheap discount hotel in Shahrestan-e-Kalaleh , iran