دوستان:هواشناسی ایران  بهترین وبلاگ‌های ایران  العاب فلاش  بازى هاى رایگان  هواشناسی افغانستان  جدول پخش  

سایت هواشناسی شهرستان مينودشت - پيش بینی چهارده روزه هواى شهرستان مينودشت، گلستان 

 • یکشنبه

  18 مرداد

  بیشینهکمینه
  29 °18 °
  سرعت باد
  0 mm 
  1m/s

  04:30-10:30

  پیش بینی هوا
  دما
  18°

  10:30-16:30

  پیش بینی هوا
  دما
  25°

  16:30-22:30

  پیش بینی هوا
  دما
  29°

  22:30-04:30

  پیش بینی هوا
  دما
  23°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  05:58
  زمان غروب Dating Singles iran
  19:48
 • شنبه

  17 مرداد

  بیشینهکمینه
  28 °19 °
  سرعت باد
  0 mm 
  1m/s

  04:30-10:30

  پیش بینی هوا
  دما
  19°

  10:30-16:30

  پیش بینی هوا
  دما
  25°

  16:30-22:30

  پیش بینی هوا
  دما
  28°

  22:30-04:30

  پیش بینی هوا
  دما
  20°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  05:57
  زمان غروب Dating Singles iran
  19:49
 • آدینه

  16 مرداد

  بیشینهکمینه
  29 °20 °
  سرعت باد
  0 mm 
  1m/s

  04:30-10:30

  پیش بینی هوا
  دما
  20°

  10:30-16:30

  پیش بینی هوا
  دما
  26°

  16:30-22:30

  پیش بینی هوا
  دما
  29°

  22:30-04:30

  پیش بینی هوا
  دما
  21°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  05:56
  زمان غروب Dating Singles iran
  19:50
 • پنجشنبه

  15 مرداد

  بیشینهکمینه
  31 °22 °
  سرعت باد
  0 mm 
  0m/s

  04:30-10:30

  پیش بینی هوا
  دما
  22°

  10:30-16:30

  پیش بینی هوا
  دما
  28°

  16:30-22:30

  پیش بینی هوا
  دما
  31°

  22:30-04:30

  پیش بینی هوا
  دما
  23°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  05:55
  زمان غروب Dating Singles iran
  19:52
 • چهارشنبه

  14 مرداد

  بیشینهکمینه
  29 °21 °
  سرعت باد
  0 mm 
  0m/s

  04:30-10:30

  پیش بینی هوا
  دما
  21°

  10:30-16:30

  پیش بینی هوا
  دما
  26°

  16:30-22:30

  پیش بینی هوا
  دما
  29°

  22:30-04:30

  پیش بینی هوا
  دما
  24°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  05:54
  زمان غروب Dating Singles iran
  19:53
 • سه شنبه

  13 مرداد

  بیشینهکمینه
  29 °22 °
  سرعت باد
  0 mm 
  0m/s

  04:30-10:30

  پیش بینی هوا
  دما
  22°

  10:30-16:30

  پیش بینی هوا
  دما
  26°

  16:30-22:30

  پیش بینی هوا
  دما
  29°

  22:30-04:30

  پیش بینی هوا
  دما
  23°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  05:54
  زمان غروب Dating Singles iran
  19:54
 • دوشنبه

  12 مرداد

  بیشینهکمینه
  28 °21 °
  سرعت باد
  0 mm 
  1m/s

  01:30-07:30

  پیش بینی هوا
  دما
  21°

  07:30-13:30

  پیش بینی هوا
  دما
  21°

  13:30-19:30

  پیش بینی هوا
  دما
  28°

  19:30-01:30

  پیش بینی هوا
  دما
  26°

  22:30-04:30

  پیش بینی هوا
  دما
  22°
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  05:53
  زمان غروب Dating Singles iran
  19:55
 • فردا

  11 مرداد

  بیشینهکمینه
  27 °19 °
  سرعت باد
  0 mm 
  1m/s

  01:30-07:30

  پیش بینی هوا
  دما
  19°

  07:30-13:30

  پیش بینی هوا
  دما
  20°

  13:30-19:30

  پیش بینی هوا
  دما
  27°

  19:30-01:30

  پیش بینی هوا
  دما
  25°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  05:52
  زمان غروب Dating Singles iran
  19:56
 • امروز

  10 مرداد

  بیشینهکمینه
  20 °20 °
  سرعت باد
  0 mm 
  2m/s

  22:30-01:30

  پیش بینی هوا
  دما
  20°

   

   
   

   

   
   

   

   
   

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  05:51
  زمان غروب Dating Singles iran
  19:57
 • هواشناسی شهرستان مينودشت  نقشه شهرستان مينودشت
  (Google Maps)

  Online Dating
  iran Singles - Date and Beyond is the best online singles dating directory of local dating sites and personals for meeting and dating singles in your area.
  Hotels
  Shahrestan-e-Minudasht , hot travel savings reservation finds cheap discount hotel in Shahrestan-e-Minudasht , iran