دوستان:هواشناسی ایران  بهترین وبلاگ‌های ایران  العاب فلاش  بازى هاى رایگان  هواشناسی افغانستان  جدول پخش  

سایت هواشناسی شهرستان تركمن - پيش بینی چهارده روزه هواى شهرستان تركمن، گلستان 

 • پنجشنبه

  02 شهریور

  بیشینهکمینه
  28 °22 °
  سرعت باد
  0 mm 
  2m/s

  03:30-09:30

  پیش بینی هوا
  دما
  22°

  09:30-15:30

  پیش بینی هوا
  دما
  28°

  15:30-21:30

  پیش بینی هوا
  دما
  27°

  21:30-03:30

  پیش بینی هوا
  دما
  22°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:41
  زمان غروب Dating Singles iran
  18:48
 • چهارشنبه

  01 شهریور

  بیشینهکمینه
  31 °21 °
  سرعت باد
  0 mm 
  1m/s

  03:30-09:30

  پیش بینی هوا
  دما
  21°

  09:30-15:30

  پیش بینی هوا
  دما
  27°

  15:30-21:30

  پیش بینی هوا
  دما
  31°

  21:30-03:30

  پیش بینی هوا
  دما
  24°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:40
  زمان غروب Dating Singles iran
  18:50
 • سه شنبه

  31 شهریور

  بیشینهکمینه
  28 °23 °
  سرعت باد
  <1 mm 
  2m/s

  03:30-09:30

  پیش بینی هوا
  دما
  23°

  09:30-15:30

  پیش بینی هوا
  دما
  25°

  15:30-21:30

  پیش بینی هوا
  دما
  28°

  21:30-03:30

  پیش بینی هوا
  دما
  24°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:40
  زمان غروب Dating Singles iran
  18:51
 • دوشنبه

  30 شهریور

  بیشینهکمینه
  29 °23 °
  سرعت باد
  0 mm 
  2m/s

  04:30-10:30

  پیش بینی هوا
  دما
  23°

  10:30-16:30

  پیش بینی هوا
  دما
  27°

  16:30-22:30

  پیش بینی هوا
  دما
  29°

  22:30-03:30

  پیش بینی هوا
  دما
  24°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:39
  زمان غروب Dating Singles iran
  18:53
 • یکشنبه

  29 شهریور

  بیشینهکمینه
  30 °23 °
  سرعت باد
  0 mm 
  2m/s

  04:30-10:30

  پیش بینی هوا
  دما
  23°

  10:30-16:30

  پیش بینی هوا
  دما
  27°

  16:30-22:30

  پیش بینی هوا
  دما
  30°

  22:30-04:30

  پیش بینی هوا
  دما
  25°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:38
  زمان غروب Dating Singles iran
  18:55
 • شنبه

  28 شهریور

  بیشینهکمینه
  30 °22 °
  سرعت باد
  0 mm 
  2m/s

  04:30-10:30

  پیش بینی هوا
  دما
  22°

  10:30-16:30

  پیش بینی هوا
  دما
  27°

  16:30-22:30

  پیش بینی هوا
  دما
  30°

  22:30-04:30

  پیش بینی هوا
  دما
  25°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:37
  زمان غروب Dating Singles iran
  18:56
 • آدینه

  27 شهریور

  بیشینهکمینه
  29 °23 °
  سرعت باد
  <1 mm 
  2m/s

  01:30-07:30

  پیش بینی هوا
  دما
  24°

  07:30-13:30

  پیش بینی هوا
  دما
  23°

  13:30-19:30

  پیش بینی هوا
  دما
  29°

  19:30-01:30

  پیش بینی هوا
  دما
  27°

  22:30-04:30

  پیش بینی هوا
  دما
  25°
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:36
  زمان غروب Dating Singles iran
  18:58
 • فردا

  26 شهریور

  بیشینهکمینه
  28 °24 °
  سرعت باد
  <1 mm 
  1m/s

  01:30-07:30

  پیش بینی هوا
  دما
  24°

  07:30-13:30

  پیش بینی هوا
  دما
  24°

  13:30-19:30

  پیش بینی هوا
  دما
  28°

  19:30-01:30

  پیش بینی هوا
  دما
  26°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:35
  زمان غروب Dating Singles iran
  18:59
 • امروز

  25 شهریور

  بیشینهکمینه
  25 °25 °
  سرعت باد
  <1 mm 
  1m/s

  22:30-01:30

  پیش بینی هوا
  دما
  25°

   

   
   

   

   
   

   

   
   

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:35
  زمان غروب Dating Singles iran
  19:01
 • هواشناسی شهرستان تركمن  نقشه شهرستان تركمن
  (Google Maps)

  Online Dating
  iran Singles - Date and Beyond is the best online singles dating directory of local dating sites and personals for meeting and dating singles in your area.
  Hotels
  Shahrestan-e-Torkaman , hot travel savings reservation finds cheap discount hotel in Shahrestan-e-Torkaman , iran