دوستان:هواشناسی ایران  بهترین وبلاگ‌های ایران  العاب فلاش  بازى هاى رایگان  هواشناسی افغانستان  جدول پخش  

سایت هواشناسی شهرستان تركمن - پيش بینی چهارده روزه هواى شهرستان تركمن، گلستان 

 • چهارشنبه

  18 فروردین

  بیشینهکمینه
  18 °8 °
  سرعت باد
  0 mm 
  1m/s

  04:30-10:30

  پیش بینی هوا
  دما

  10:30-16:30

  پیش بینی هوا
  دما
  14°

  16:30-22:30

  پیش بینی هوا
  دما
  18°

  22:30-04:30

  پیش بینی هوا
  دما
  11°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:29
  زمان غروب Dating Singles iran
  19:21
 • سه شنبه

  17 فروردین

  بیشینهکمینه
  13 °10 °
  سرعت باد
  <1 mm 
  1m/s

  04:30-10:30

  پیش بینی هوا
  دما
  10°

  10:30-16:30

  پیش بینی هوا
  دما
  12°

  16:30-22:30

  پیش بینی هوا
  دما
  13°

  22:30-04:30

  پیش بینی هوا
  دما
  11°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:30
  زمان غروب Dating Singles iran
  19:21
 • دوشنبه

  16 فروردین

  بیشینهکمینه
  14 °10 °
  سرعت باد
  1 mm 
  4m/s

  04:30-10:30

  پیش بینی هوا
  دما
  11°

  10:30-16:30

  پیش بینی هوا
  دما
  14°

  16:30-22:30

  پیش بینی هوا
  دما
  14°

  22:30-04:30

  پیش بینی هوا
  دما
  10°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:31
  زمان غروب Dating Singles iran
  19:20
 • یکشنبه

  15 فروردین

  بیشینهکمینه
  17 °12 °
  سرعت باد
  <1 mm 
  5m/s

  04:30-10:30

  پیش بینی هوا
  دما
  12°

  10:30-16:30

  پیش بینی هوا
  دما
  14°

  16:30-22:30

  پیش بینی هوا
  دما
  17°

  22:30-04:30

  پیش بینی هوا
  دما
  12°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:33
  زمان غروب Dating Singles iran
  19:19
 • شنبه

  14 فروردین

  بیشینهکمینه
  25 °7 °
  سرعت باد
  0 mm 
  2m/s

  04:30-10:30

  پیش بینی هوا
  دما

  10:30-16:30

  پیش بینی هوا
  دما
  16°

  16:30-22:30

  پیش بینی هوا
  دما
  25°

  22:30-04:30

  پیش بینی هوا
  دما
  14°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:34
  زمان غروب Dating Singles iran
  19:18
 • آدینه

  13 فروردین

  بیشینهکمینه
  17 °7 °
  سرعت باد
  0 mm 
  1m/s

  04:30-10:30

  پیش بینی هوا
  دما

  10:30-16:30

  پیش بینی هوا
  دما
  13°

  16:30-22:30

  پیش بینی هوا
  دما
  17°

  22:30-04:30

  پیش بینی هوا
  دما
  10°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:36
  زمان غروب Dating Singles iran
  19:17
 • پنجشنبه

  12 فروردین

  بیشینهکمینه
  16 °8 °
  سرعت باد
  <1 mm 
  2m/s

  01:30-07:30

  پیش بینی هوا
  دما

  07:30-13:30

  پیش بینی هوا
  دما

  10:30-16:30

  پیش بینی هوا
  دما
  12°

  16:30-22:30

  پیش بینی هوا
  دما
  16°

  22:30-04:30

  پیش بینی هوا
  دما
  10°
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:37
  زمان غروب Dating Singles iran
  19:16
 • فردا

  11 فروردین

  بیشینهکمینه
  11 °9 °
  سرعت باد
  4 mm 
  1m/s

  01:30-07:30

  پیش بینی هوا
  دما

  07:30-13:30

  پیش بینی هوا
  دما
  10°

  13:30-19:30

  پیش بینی هوا
  دما
  11°

  19:30-01:30

  پیش بینی هوا
  دما
  11°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:39
  زمان غروب Dating Singles iran
  19:15
 • امروز

  10 فروردین

  بیشینهکمینه
  16 °12 °
  سرعت باد
  <1 mm 
  3m/s

  16:30-19:30

  پیش بینی هوا
  دما
  16°

  19:30-01:30

  پیش بینی هوا
  دما
  12°

   

   
   

   

   
   

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:40
  زمان غروب Dating Singles iran
  19:14
 • هواشناسی شهرستان تركمن  نقشه شهرستان تركمن
  (Google Maps)

  Online Dating
  iran Singles - Date and Beyond is the best online singles dating directory of local dating sites and personals for meeting and dating singles in your area.
  Hotels
  Shahrestan-e-Torkaman , hot travel savings reservation finds cheap discount hotel in Shahrestan-e-Torkaman , iran