هواشناسی 

هواشناسی امروزدر ، همدان

هواشناسی ، همدان پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
20.04.2018 10:30:00–12:30:24 Partly cloudy 0 mm 14° 5 m/s
12:30:00–18:30:24 Partly cloudy 0 mm 17° 7 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 17° 9 m/s
21.04.2018 00:30:00–06:30:24 Cloudy 0 mm 11° 7 m/s
06:30:00–12:30:24 Fair 0 mm 10° 7 m/s
12:30:00–18:30:24 Fair 0 mm 16° 10 m/s
18:30:00–24:30:24 Partly cloudy 0 mm 15° 10 m/s
22.04.2018 00:30:00–06:30:24 Partly cloudy 0 mm 5 m/s
06:30:00–12:30:24 Light rain showers <1 mm 4 m/s
12:30:00–18:30:24 Rain showers 1 mm 16° 11 m/s
16:30:00–22:30:24 Rain showers 2 mm 12° 10 m/s
22:30:00–04:30:24 Rain showers 3 mm 4 m/s
23.04.2018 04:30:00–10:30:24 Heavy rain 14 mm 7 m/s
10:30:00–16:30:24 Heavy rain 11 mm 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Light rain showers <1 mm 5 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 3 m/s
24.04.2018 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 3 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 3 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 15° 4 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 2 m/s
25.04.2018 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 13° 3 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 18° 3 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 3 m/s
26.04.2018 04:30:00–10:30:24 Partly cloudy 0 mm 3 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 15° 3 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 18° 6 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 11° 3 m/s
27.04.2018 04:30:00–10:30:24 Fair 0 mm 3 m/s
10:30:00–16:30:24 Cloudy 0 mm 17° 4 m/s
16:30:00–22:30:24 Light rain <1 mm 16° 6 m/s
22:30:00–04:30:24 Rain 3 mm 1 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات
عرض جغرافیایی
طول جغرافیایی
منطقه زمانی
جمعیت
Geonameid

هواشناسی ایران