هواشناسی آق داش

هواشناسی امروزدر آق داش، همدان

هواشناسی آق داش، همدان پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
21.07.2018 03:30:00–06:30:24 Partly cloudy 0 mm 24° 2 m/s
06:30:00–12:30:24 Fair 0 mm 24° 0 m/s
12:30:00–18:30:24 Cloudy 0 mm 35° 5 m/s
18:30:00–24:30:24 Partly cloudy 0 mm 35° 2 m/s
22.07.2018 00:30:00–06:30:24 Fair 0 mm 27° 3 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 23° 1 m/s
12:30:00–18:30:24 Partly cloudy 0 mm 35° 6 m/s
18:30:00–24:30:24 Fair 0 mm 34° 5 m/s
23.07.2018 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 25° 2 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 20° 2 m/s
12:30:00–18:30:24 Fair 0 mm 33° 6 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 35° 9 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 27° 3 m/s
24.07.2018 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 21° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 28° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 34° 4 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 28° 3 m/s
25.07.2018 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 23° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 30° 4 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 36° 5 m/s
22:30:00–04:30:24 Partly cloudy 0 mm 30° 3 m/s
26.07.2018 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 26° 3 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 32° 5 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 35° 7 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 29° 3 m/s
27.07.2018 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 24° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Cloudy 0 mm 32° 5 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 36° 5 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 29° 4 m/s
28.07.2018 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 24° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Cloudy 0 mm 32° 5 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 37° 2 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 30° 3 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات آق داش
عرض جغرافیایی
34.9419444
طول جغرافیایی
48.7497222
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
143212

هواشناسی ایران  URI STRING  
/iran/weather/Hamadan/Āq_Dāsh
  CLASS/METHOD  
iran/weather
  MEMORY USAGE  
1,803,996 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0008
Controller Execution Time ( Iran / Weather )  0.4104
Total Execution Time  0.4113
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  weatheriran   QUERIES: 7   
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tasc
LIMIT 5 
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tdesc
LIMIT 5 
0.0004   SELECT *
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1' 
0.0001   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '09' AND feature_code LIKE 'ADM1'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
AND `admin1_code` = '09' 
0.0118   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '09' AND name LIKE 'Āq_Dāsh'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
ORDER BY `alternatenamesasc
LIMIT 40