هواشناسی وچ خرابه

هواشناسی امروزدر وچ خرابه، همدان

هواشناسی وچ خرابه، همدان پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
29.06.2017 14:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 36° 4 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 35° 6 m/s
30.06.2017 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 24° 3 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 19° 1 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 32° 4 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 32° 6 m/s
01.07.2017 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 19° 3 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 14° 1 m/s
12:30:00–18:30:24 Fair 0 mm 28° 6 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 28° 7 m/s
02.07.2017 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 19° 1 m/s
04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 16° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 25° 6 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 31° 6 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 23° 3 m/s
03.07.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 21° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 27° 6 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 33° 3 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 25° 3 m/s
04.07.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 21° 4 m/s
10:30:00–16:30:24 Cloudy 0 mm 29° 4 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 34° 2 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 27° 6 m/s
05.07.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 22° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Cloudy 0 mm 30° 4 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 35° 4 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 28° 5 m/s
06.07.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 23° 3 m/s
10:30:00–16:30:24 Cloudy 0 mm 31° 6 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 35° 2 m/s
22:30:00–04:30:24 Cloudy 0 mm 29° 4 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات وچ خرابه
عرض جغرافیایی
34.9191667
طول جغرافیایی
48.7636111
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
143195

هواشناسی ایران  URI STRING  
/iran/weather/Hamadan/Āqjeh_Kharābeh-ye_Pā’īn
  CLASS/METHOD  
iran/weather
  MEMORY USAGE  
1,804,760 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0011
Controller Execution Time ( Iran / Weather )  2.1913
Total Execution Time  2.1925
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  weatheriran   QUERIES: 7   
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tasc
LIMIT 5 
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tdesc
LIMIT 5 
0.0005   SELECT *
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1' 
0.0001   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '09' AND feature_code LIKE 'ADM1'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
AND `admin1_code` = '09' 
0.0083   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '09' AND name LIKE 'Āqjeh_Kharābeh-ye_Pā’īn'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
ORDER BY `alternatenamesasc
LIMIT 40