هواشناسی Allān-e_‘Olyā

هواشناسی امروزدر Allān-e_‘Olyā، همدان

هواشناسی Allān-e_‘Olyā، همدان پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
26.09.2017 06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 12° 2 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 23° 5 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 20° 5 m/s
27.09.2017 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 17° 3 m/s
06:30:00–12:30:24 Fair 0 mm 15° 3 m/s
12:30:00–18:30:24 Fair 0 mm 25° 9 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 20° 4 m/s
28.09.2017 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 14° 3 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 12° 3 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 23° 6 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 23° 8 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 13° 3 m/s
29.09.2017 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 2 m/s
09:30:00–15:30:24 Partly cloudy 0 mm 16° 0 m/s
15:30:00–21:30:24 Partly cloudy 0 mm 22° 3 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 14° 4 m/s
30.09.2017 03:30:00–09:30:24 Fair 0 mm 13° 2 m/s
09:30:00–15:30:24 Partly cloudy 0 mm 19° 2 m/s
15:30:00–21:30:24 Fair 0 mm 22° 9 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 17° 4 m/s
01.10.2017 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 15° 5 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 22° 8 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 23° 11 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 16° 5 m/s
02.10.2017 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 14° 5 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 19° 8 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 22° 9 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 14° 6 m/s
03.10.2017 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 11° 5 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 17° 6 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 21° 8 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 14° 4 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات Allān-e_‘Olyā
عرض جغرافیایی
طول جغرافیایی
منطقه زمانی
جمعیت
Geonameid

هواشناسی ایران  URI STRING  
/iran/weather/Hamadan/Allān-e_‘Olyā
  CLASS/METHOD  
iran/weather
  MEMORY USAGE  
1,801,436 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0007
Controller Execution Time ( Iran / Weather )  0.9173
Total Execution Time  0.9180
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  weatheriran   QUERIES: 9   
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tasc
LIMIT 5 
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tdesc
LIMIT 5 
0.0003   SELECT *
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1' 
0.0001   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '09' AND feature_code LIKE 'ADM1'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
AND `admin1_code` = '09' 
0.0084   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '09' AND name LIKE 'Allān-e_‘Olyā'  
0.1674   SELECT FROM iran_geonames WHERE name LIKE 'Allān-e_‘Olyā' LIMIT 1  
0.2211   SELECT FROM iran_geonames WHERE ansiname LIKE 'Allān-e_‘Olyā' LIMIT 1  
0.0002   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
ORDER BY `alternatenamesasc
LIMIT 40