دوستان:هواشناسی ایران  بهترین وبلاگ‌های ایران  العاب فلاش  بازى هاى رایگان  هواشناسی افغانستان  جدول پخش  

سایت هواشناسی بهار - پيش بینی چهارده روزه هواى بهار، همدان 

 • چهارشنبه

  08 شهریور

  بیشینهکمینه
  23 °10 °
  سرعت باد
  0 mm 
  2m/s

  03:30-09:30

  پیش بینی هوا
  دما
  10°

  09:30-15:30

  پیش بینی هوا
  دما
  16°

  15:30-21:30

  پیش بینی هوا
  دما
  23°

  21:30-03:30

  پیش بینی هوا
  دما
  17°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:09
  زمان غروب Dating Singles iran
  18:03
 • سه شنبه

  07 شهریور

  بیشینهکمینه
  23 °15 °
  سرعت باد
  0 mm 
  1m/s

  03:30-09:30

  پیش بینی هوا
  دما
  15°

  09:30-15:30

  پیش بینی هوا
  دما
  20°

  15:30-21:30

  پیش بینی هوا
  دما
  23°

  21:30-03:30

  پیش بینی هوا
  دما
  15°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:08
  زمان غروب Dating Singles iran
  18:04
 • دوشنبه

  06 شهریور

  بیشینهکمینه
  27 °13 °
  سرعت باد
  0 mm 
  1m/s

  03:30-09:30

  پیش بینی هوا
  دما
  13°

  09:30-15:30

  پیش بینی هوا
  دما
  21°

  15:30-21:30

  پیش بینی هوا
  دما
  27°

  21:30-03:30

  پیش بینی هوا
  دما
  19°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:07
  زمان غروب Dating Singles iran
  18:06
 • یکشنبه

  04 مهر

  بیشینهکمینه
  25 °12 °
  سرعت باد
  0 mm 
  2m/s

  03:30-09:30

  پیش بینی هوا
  دما
  12°

  09:30-15:30

  پیش بینی هوا
  دما
  19°

  15:30-21:30

  پیش بینی هوا
  دما
  25°

  21:30-03:30

  پیش بینی هوا
  دما
  17°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:06
  زمان غروب Dating Singles iran
  18:07
 • شنبه

  04 مهر

  بیشینهکمینه
  26 °13 °
  سرعت باد
  0 mm 
  2m/s

  03:30-09:30

  پیش بینی هوا
  دما
  13°

  09:30-15:30

  پیش بینی هوا
  دما
  21°

  15:30-21:30

  پیش بینی هوا
  دما
  26°

  21:30-03:30

  پیش بینی هوا
  دما
  17°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:06
  زمان غروب Dating Singles iran
  18:08
 • آدینه

  03 مهر

  بیشینهکمینه
  27 °14 °
  سرعت باد
  0 mm 
  2m/s

  03:30-09:30

  پیش بینی هوا
  دما
  14°

  09:30-15:30

  پیش بینی هوا
  دما
  21°

  15:30-21:30

  پیش بینی هوا
  دما
  27°

  21:30-03:30

  پیش بینی هوا
  دما
  19°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:05
  زمان غروب Dating Singles iran
  18:10
 • پنجشنبه

  02 مهر

  بیشینهکمینه
  27 °11 °
  سرعت باد
  0 mm 
  2m/s

  00:30-06:30

  پیش بینی هوا
  دما
  14°

  06:30-12:30

  پیش بینی هوا
  دما
  11°

  12:30-18:30

  پیش بینی هوا
  دما
  27°

  18:30-24:30

  پیش بینی هوا
  دما
  22°

  21:30-03:30

  پیش بینی هوا
  دما
  17°
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:04
  زمان غروب Dating Singles iran
  18:11
 • فردا

  01 مهر

  بیشینهکمینه
  24 °10 °
  سرعت باد
  0 mm 
  2m/s

  00:30-06:30

  پیش بینی هوا
  دما
  13°

  06:30-12:30

  پیش بینی هوا
  دما
  10°

  12:30-18:30

  پیش بینی هوا
  دما
  24°

  18:30-24:30

  پیش بینی هوا
  دما
  20°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:03
  زمان غروب Dating Singles iran
  18:13
 • امروز

  31 شهریور

  بیشینهکمینه
  27 °21 °
  سرعت باد
  0 mm 
  6m/s

  15:30-18:30

  پیش بینی هوا
  دما
  27°

  18:30-24:30

  پیش بینی هوا
  دما
  21°

   

   
   

   

   
   

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:03
  زمان غروب Dating Singles iran
  18:14
 • هواشناسی بهار  نقشه بهار
  (Google Maps)

  Online Dating
  iran Singles - Date and Beyond is the best online singles dating directory of local dating sites and personals for meeting and dating singles in your area.
  Hotels
  Bahar , hot travel savings reservation finds cheap discount hotel in Bahar , iran