دوستان:هواشناسی ایران  بهترین وبلاگ‌های ایران  العاب فلاش  بازى هاى رایگان  هواشناسی افغانستان  آپلود عکس  جدول پخش  سودوکو  

سایت هواشناسی بهار - پيش بینی چهارده روزه هواى بهار، همدان 

 • شنبه

  05 فروردین

  بیشینهکمینه
  24 °10 °
  سرعت باد
  0 mm 
  1m/s

  04:30-10:30

  پیش بینی هوا
  دما
  10°

  10:30-16:30

  پیش بینی هوا
  دما
  19°

  16:30-22:30

  پیش بینی هوا
  دما
  24°

  22:30-04:30

  پیش بینی هوا
  دما
  15°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:30
  زمان غروب Dating Singles iran
  19:57
 • آدینه

  04 فروردین

  بیشینهکمینه
  22 °7 °
  سرعت باد
  0 mm 
  2m/s

  04:30-10:30

  پیش بینی هوا
  دما

  10:30-16:30

  پیش بینی هوا
  دما
  17°

  16:30-22:30

  پیش بینی هوا
  دما
  22°

  22:30-04:30

  پیش بینی هوا
  دما
  13°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:31
  زمان غروب Dating Singles iran
  19:56
 • پنجشنبه

  03 اردیبهشت

  بیشینهکمینه
  17 °7 °
  سرعت باد
  0 mm 
  3m/s

  04:30-10:30

  پیش بینی هوا
  دما

  10:30-16:30

  پیش بینی هوا
  دما
  15°

  16:30-22:30

  پیش بینی هوا
  دما
  17°

  22:30-04:30

  پیش بینی هوا
  دما
  10°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:32
  زمان غروب Dating Singles iran
  19:56
 • چهارشنبه

  02 اردیبهشت

  بیشینهکمینه
  16 °9 °
  سرعت باد
  0 mm 
  1m/s

  04:30-10:30

  پیش بینی هوا
  دما
  10°

  10:30-16:30

  پیش بینی هوا
  دما
  16°

  16:30-22:30

  پیش بینی هوا
  دما
  15°

  22:30-04:30

  پیش بینی هوا
  دما

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:34
  زمان غروب Dating Singles iran
  19:55
 • سه شنبه

  01 اردیبهشت

  بیشینهکمینه
  18 °10 °
  سرعت باد
  0 mm 
  1m/s

  04:30-10:30

  پیش بینی هوا
  دما
  10°

  10:30-16:30

  پیش بینی هوا
  دما
  18°

  16:30-22:30

  پیش بینی هوا
  دما
  17°

  22:30-04:30

  پیش بینی هوا
  دما
  12°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:35
  زمان غروب Dating Singles iran
  19:54
 • دوشنبه

  31 فروردین

  بیشینهکمینه
  21 °10 °
  سرعت باد
  0 mm 
  1m/s

  04:30-10:30

  پیش بینی هوا
  دما
  10°

  10:30-16:30

  پیش بینی هوا
  دما
  17°

  16:30-22:30

  پیش بینی هوا
  دما
  21°

  22:30-04:30

  پیش بینی هوا
  دما
  13°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:36
  زمان غروب Dating Singles iran
  19:53
 • فردا

  30 فروردین

  بیشینهکمینه
  21 °9 °
  سرعت باد
  0 mm 
  2m/s

  01:30-07:30

  پیش بینی هوا
  دما
  10°

  07:30-13:30

  پیش بینی هوا
  دما

  13:30-19:30

  پیش بینی هوا
  دما
  21°

  19:30-01:30

  پیش بینی هوا
  دما
  19°

  22:30-04:30

  پیش بینی هوا
  دما
  14°
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:37
  زمان غروب Dating Singles iran
  19:52
 • امروز

  29 فروردین

  بیشینهکمینه
  21 °9 °
  سرعت باد
  0 mm 
  1m/s

  04:30-07:30

  پیش بینی هوا
  دما

  07:30-13:30

  پیش بینی هوا
  دما
  10°

  13:30-19:30

  پیش بینی هوا
  دما
  21°

  19:30-01:30

  پیش بینی هوا
  دما
  17°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:38
  زمان غروب Dating Singles iran
  19:52
 • هواشناسی بهار  نقشه بهار
  (Google Maps)

  Online Dating
  iran Singles - Date and Beyond is the best online singles dating directory of local dating sites and personals for meeting and dating singles in your area.
  Hotels
  Bahar , hot travel savings reservation finds cheap discount hotel in Bahar , iran