هواشناسی چه بهر

هواشناسی امروزدر چه بهر، همدان

هواشناسی چه بهر، همدان پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
24.01.2017 18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm -2° 5 m/s
25.01.2017 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm -4° 3 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm -6° 2 m/s
12:30:00–18:30:24 Cloudy 0 mm 2 m/s
18:30:00–24:30:24 Rain showers 1 mm 3 m/s
26.01.2017 00:30:00–06:30:24 Light sleet showers <1 mm 5 m/s
06:30:00–12:30:24 Partly cloudy 0 mm 5 m/s
12:30:00–18:30:24 Cloudy 0 mm 9 m/s
18:30:00–24:30:24 Cloudy 0 mm 5 m/s
21:30:00–03:30:24 Light rain <1 mm 6 m/s
27.01.2017 03:30:00–09:30:24 Heavy sleet 7 mm 3 m/s
09:30:00–15:30:24 Rain 3 mm 6 m/s
15:30:00–21:30:24 Light snow showers <1 mm 6 m/s
21:30:00–03:30:24 Partly cloudy 0 mm -3° 3 m/s
28.01.2017 03:30:00–09:30:24 Partly cloudy 0 mm -2° 4 m/s
09:30:00–15:30:24 Fair 0 mm 4 m/s
15:30:00–21:30:24 Fair 0 mm 3 m/s
21:30:00–03:30:24 Partly cloudy 0 mm 8 m/s
29.01.2017 03:30:00–09:30:24 Snow showers 3 mm -2° 6 m/s
09:30:00–15:30:24 Light snow showers <1 mm -2° 2 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm -1° 5 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm -11° 4 m/s
30.01.2017 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm -15° 3 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm -13° 2 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm -6° 2 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm -10° 3 m/s
31.01.2017 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm -11° 2 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm -8° 1 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm -2° 1 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm -10° 2 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات چه بهر
عرض جغرافیایی
35.0428
طول جغرافیایی
49.2039
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
139616

هواشناسی ایران  URI STRING  
/iran/weather/Hamadan/Chāh_Bār
  CLASS/METHOD  
iran/weather
  MEMORY USAGE  
1,803,944 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0006
Controller Execution Time ( Iran / Weather )  0.5039
Total Execution Time  0.5046
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  weatheriran   QUERIES: 7   
0.0040   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tasc
LIMIT 5 
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tdesc
LIMIT 5 
0.0003   SELECT *
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1' 
0.0001   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '09' AND feature_code LIKE 'ADM1'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
AND `admin1_code` = '09' 
0.0085   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '09' AND name LIKE 'Chāh_Bār'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
ORDER BY `alternatenamesasc
LIMIT 40