هواشناسی چم پهنه

هواشناسی امروزدر چم پهنه، همدان

هواشناسی چم پهنه، همدان پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
25.11.2017 15:30:00–18:30:24 Fair 0 mm 5 m/s
18:30:00–24:30:24 Partly cloudy 0 mm -2° 2 m/s
26.11.2017 00:30:00–06:30:24 Partly cloudy 0 mm -4° 1 m/s
06:30:00–12:30:24 Cloudy 0 mm -5° 1 m/s
12:30:00–18:30:24 Cloudy 0 mm 1 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 2 m/s
27.11.2017 00:30:00–06:30:24 Partly cloudy 0 mm -2° 2 m/s
06:30:00–12:30:24 Partly cloudy 0 mm -1° 1 m/s
12:30:00–18:30:24 Partly cloudy 0 mm 5 m/s
18:30:00–24:30:24 Fair 0 mm 4 m/s
28.11.2017 00:30:00–06:30:24 Partly cloudy 0 mm -2° 3 m/s
03:30:00–09:30:24 Partly cloudy 0 mm -2° 3 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 4 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 5 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm -1° 3 m/s
29.11.2017 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm -2° 2 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 1 m/s
15:30:00–21:30:24 Partly cloudy 0 mm 4 m/s
21:30:00–03:30:24 Partly cloudy 0 mm 3 m/s
30.11.2017 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm -1° 3 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 3 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 5 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 2 m/s
01.12.2017 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm -1° 2 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 2 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 4 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm -2° 3 m/s
02.12.2017 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm -4° 2 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 2 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 3 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm -2° 2 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات چم پهنه
عرض جغرافیایی
34.3168
طول جغرافیایی
49.0115
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
6747056

هواشناسی ایران  URI STRING  
/iran/weather/Hamadan/Cham-e_Pahneh
  CLASS/METHOD  
iran/weather
  MEMORY USAGE  
1,804,592 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0006
Controller Execution Time ( Iran / Weather )  0.3030
Total Execution Time  0.3036
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  weatheriran   QUERIES: 7   
0.0005   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tasc
LIMIT 5 
0.0004   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tdesc
LIMIT 5 
0.0005   SELECT *
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1' 
0.0031   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '09' AND feature_code LIKE 'ADM1'  
0.0029   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
AND `admin1_code` = '09' 
0.0106   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '09' AND name LIKE 'Cham-e_Pahneh'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
ORDER BY `alternatenamesasc
LIMIT 40