هواشناسی Dā’ī_Bāghī

هواشناسی امروزدر Dā’ī_Bāghī، همدان

هواشناسی Dā’ī_Bāghī، همدان پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
21.05.2018 06:30:00–12:30:24 Fair 0 mm 13° 0 m/s
12:30:00–18:30:24 Rain showers 1 mm 19° 2 m/s
18:30:00–24:30:24 Fair 0 mm 17° 2 m/s
22.05.2018 00:30:00–06:30:24 Fair 0 mm 12° 2 m/s
06:30:00–12:30:24 Rain showers 2 mm 12° 1 m/s
12:30:00–18:30:24 Rain 2 mm 16° 3 m/s
18:30:00–24:30:24 Partly cloudy 0 mm 15° 2 m/s
23.05.2018 00:30:00–06:30:24 Fair 0 mm 11° 2 m/s
06:30:00–12:30:24 Light rain showers <1 mm 10° 2 m/s
12:30:00–18:30:24 Rain showers 3 mm 16° 4 m/s
16:30:00–22:30:24 Rain 3 mm 16° 3 m/s
22:30:00–04:30:24 Fair 0 mm 10° 1 m/s
24.05.2018 04:30:00–10:30:24 Partly cloudy 0 mm 10° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Rain showers 3 mm 15° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Light rain showers <1 mm 16° 3 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 11° 1 m/s
25.05.2018 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 11° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 16° 4 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 18° 5 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 12° 2 m/s
26.05.2018 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 10° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 17° 4 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 20° 5 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 13° 2 m/s
27.05.2018 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 13° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Rain showers 1 mm 19° 4 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 20° 4 m/s
22:30:00–04:30:24 Cloudy 0 mm 15° 1 m/s
28.05.2018 04:30:00–10:30:24 Cloudy 0 mm 14° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Cloudy 0 mm 19° 3 m/s
16:30:00–22:30:24 Cloudy 0 mm 21° 4 m/s
22:30:00–04:30:24 Partly cloudy 0 mm 15° 1 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات Dā’ī_Bāghī
عرض جغرافیایی
طول جغرافیایی
منطقه زمانی
جمعیت
Geonameid

هواشناسی ایران  URI STRING  
/iran/weather/Hamadan/Dā’ī_Bāghī
  CLASS/METHOD  
iran/weather
  MEMORY USAGE  
4,114,056 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0062
Controller Execution Time ( Iran / Weather )  0.6725
Total Execution Time  0.6788
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  weatheriran   QUERIES: 9   
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tasc
LIMIT 5 
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tdesc
LIMIT 5 
0.0004   SELECT *
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1' 
0.0001   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '09' AND feature_code LIKE 'ADM1'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
AND `admin1_code` = '09' 
0.0110   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '09' AND name LIKE 'Dā’ī_Bāghī'  
0.1337   SELECT FROM iran_geonames WHERE name LIKE 'Dā’ī_Bāghī' LIMIT 1  
0.1427   SELECT FROM iran_geonames WHERE ansiname LIKE 'Dā’ī_Bāghī' LIMIT 1  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
ORDER BY `alternatenamesasc
LIMIT 40