هواشناسی دره کند چای

هواشناسی امروزدر دره کند چای، همدان

هواشناسی دره کند چای، همدان پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
20.02.2018 23:30:00–24:30:24 Cloudy 0 mm 3 m/s
21.02.2018 00:30:00–06:30:24 Cloudy 0 mm 3 m/s
06:30:00–12:30:24 Cloudy 0 mm 2 m/s
12:30:00–18:30:24 Fair 0 mm 3 m/s
18:30:00–24:30:24 Partly cloudy 0 mm 1 m/s
22.02.2018 00:30:00–06:30:24 Partly cloudy 0 mm 2 m/s
06:30:00–12:30:24 Partly cloudy 0 mm 2 m/s
12:30:00–18:30:24 Rain 2 mm 3 m/s
18:30:00–24:30:24 Rain 1 mm 2 m/s
23.02.2018 00:30:00–06:30:24 Rain showers 1 mm 2 m/s
03:30:00–09:30:24 Rain showers 1 mm 2 m/s
09:30:00–15:30:24 Rain showers 3 mm 2 m/s
15:30:00–21:30:24 Partly cloudy 0 mm 6 m/s
21:30:00–03:30:24 Fair 0 mm 2 m/s
24.02.2018 03:30:00–09:30:24 Partly cloudy 0 mm -1° 2 m/s
09:30:00–15:30:24 Cloudy 0 mm 2 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 5 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm -1° 2 m/s
25.02.2018 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm -2° 1 m/s
09:30:00–15:30:24 Partly cloudy 0 mm 1 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 3 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 2 m/s
26.02.2018 03:30:00–09:30:24 Partly cloudy 0 mm 1 m/s
09:30:00–15:30:24 Cloudy 0 mm 2 m/s
15:30:00–21:30:24 Cloudy 0 mm 10° 3 m/s
21:30:00–03:30:24 Cloudy 0 mm 3 m/s
27.02.2018 03:30:00–09:30:24 Light rain showers <1 mm 3 m/s
09:30:00–15:30:24 Rain showers 1 mm 4 m/s
15:30:00–21:30:24 Rain 1 mm 5 m/s
21:30:00–03:30:24 Snow showers 2 mm 2 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات دره کند چای
عرض جغرافیایی
35.2158
طول جغرافیایی
49.2713
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
6756306

هواشناسی ایران  URI STRING  
/iran/weather/Hamadan/Darreh-ye_Kand_Chāy
  CLASS/METHOD  
iran/weather
  MEMORY USAGE  
2,047,812 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0018
Controller Execution Time ( Iran / Weather )  0.4818
Total Execution Time  0.4837
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  weatheriran   QUERIES: 7   
0.0005   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tasc
LIMIT 5 
0.0009   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tdesc
LIMIT 5 
0.0011   SELECT *
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1' 
0.0001   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '09' AND feature_code LIKE 'ADM1'  
0.0012   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
AND `admin1_code` = '09' 
0.0145   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '09' AND name LIKE 'Darreh-ye_Kand_Chāy'  
0.0009   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
ORDER BY `alternatenamesasc
LIMIT 40