هواشناسی امامزاده عبدلله

هواشناسی امروزدر امامزاده عبدلله، همدان

هواشناسی امامزاده عبدلله، همدان پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
22.04.2018 05:30:00–06:30:24 Cloudy 0 mm 5 m/s
06:30:00–12:30:24 Partly cloudy 0 mm 5 m/s
12:30:00–18:30:24 Light rain <1 mm 15° 8 m/s
18:30:00–24:30:24 Partly cloudy 0 mm 15° 5 m/s
23.04.2018 00:30:00–06:30:24 Light rain <1 mm 11° 3 m/s
06:30:00–12:30:24 Heavy rain 8 mm 10° 5 m/s
12:30:00–18:30:24 Rain showers 4 mm 7 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 12° 7 m/s
24.04.2018 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 5 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 3 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 14° 3 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 17° 6 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 10° 3 m/s
25.04.2018 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 14° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 21° 2 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 12° 2 m/s
26.04.2018 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Cloudy 0 mm 16° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 21° 1 m/s
22:30:00–04:30:24 Partly cloudy 0 mm 16° 1 m/s
27.04.2018 04:30:00–10:30:24 Cloudy 0 mm 11° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Rain 2 mm 19° 3 m/s
16:30:00–22:30:24 Cloudy 0 mm 17° 1 m/s
22:30:00–04:30:24 Partly cloudy 0 mm 13° 2 m/s
28.04.2018 04:30:00–10:30:24 Cloudy 0 mm 10° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Rain showers 2 mm 17° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Rain 2 mm 17° 5 m/s
22:30:00–04:30:24 Light rain <1 mm 11° 3 m/s
29.04.2018 04:30:00–10:30:24 Partly cloudy 0 mm 10° 3 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 16° 4 m/s
16:30:00–22:30:24 Fair 0 mm 17° 6 m/s
22:30:00–04:30:24 Fair 0 mm 11° 3 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات امامزاده عبدلله
عرض جغرافیایی
32.2527778
طول جغرافیایی
48.8469444
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
145181

هواشناسی ایران  URI STRING  
/iran/weather/Hamadan/Emāmzādeh-ye_‘Abdollāh
  CLASS/METHOD  
iran/weather
  MEMORY USAGE  
2,006,156 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0006
Controller Execution Time ( Iran / Weather )  0.4801
Total Execution Time  0.4808
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  weatheriran   QUERIES: 8   
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tasc
LIMIT 5 
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tdesc
LIMIT 5 
0.0003   SELECT *
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1' 
0.0024   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '09' AND feature_code LIKE 'ADM1'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
AND `admin1_code` = '09' 
0.0111   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '09' AND name LIKE 'Emāmzādeh-ye_‘Abdollāh'  
0.0837   SELECT FROM iran_geonames WHERE name LIKE 'Emāmzādeh-ye_‘Abdollāh' LIMIT 1  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
ORDER BY `alternatenamesasc
LIMIT 40