هواشناسی امامزاده بابا هسينی

هواشناسی امروزدر امامزاده بابا هسينی، همدان

هواشناسی امامزاده بابا هسينی، همدان پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
29.05.2020 02:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 15° 3 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 14° 3 m/s
12:30:00–18:30:24 Partly cloudy 0 mm 25° 5 m/s
18:30:00–24:30:24 Partly cloudy 0 mm 24° 6 m/s
30.05.2020 00:30:00–06:30:24 Fair 0 mm 16° 2 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 15° 3 m/s
12:30:00–18:30:24 Fair 0 mm 25° 5 m/s
18:30:00–24:30:24 Fair 0 mm 25° 5 m/s
31.05.2020 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 17° 2 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 16° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 21° 3 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 25° 3 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 16° 3 m/s
01.06.2020 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 19° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 21° 3 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 26° 6 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 15° 3 m/s
02.06.2020 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 12° 3 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 21° 4 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 26° 6 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 18° 3 m/s
03.06.2020 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 13° 3 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 22° 4 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 26° 6 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 17° 3 m/s
04.06.2020 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 13° 4 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 22° 3 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 26° 4 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 17° 3 m/s
05.06.2020 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 15° 3 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 24° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 28° 3 m/s
22:30:00–04:30:24 Fair 0 mm 19° 3 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات امامزاده بابا هسينی
عرض جغرافیایی
35.5481
طول جغرافیایی
47.9546
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
3662

هواشناسی ایران


Car perfume and fresheners