هواشناسی گرد خورد

هواشناسی امروزدر گرد خورد، همدان

هواشناسی گرد خورد، همدان پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
28.03.2017 21:30:00–24:30:24 Partly cloudy 0 mm 2 m/s
29.03.2017 00:30:00–06:30:24 Cloudy 0 mm 1 m/s
06:30:00–12:30:24 Rain 3 mm 1 m/s
12:30:00–18:30:24 Light rain showers <1 mm 10° 1 m/s
18:30:00–24:30:24 Fair 0 mm 11° 2 m/s
30.03.2017 00:30:00–06:30:24 Fair 0 mm 1 m/s
06:30:00–12:30:24 Partly cloudy 0 mm 1 m/s
12:30:00–18:30:24 Fair 0 mm 13° 1 m/s
18:30:00–24:30:24 Fair 0 mm 14° 2 m/s
31.03.2017 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 2 m/s
04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 12° 0 m/s
16:30:00–22:30:24 Light rain showers <1 mm 16° 4 m/s
22:30:00–04:30:24 Light rain showers <1 mm 10° 1 m/s
01.04.2017 04:30:00–10:30:24 Rain showers 3 mm 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Rain showers 3 mm 12° 3 m/s
16:30:00–22:30:24 Rain showers 2 mm 13° 6 m/s
22:30:00–04:30:24 Rain showers 1 mm 2 m/s
02.04.2017 04:30:00–10:30:24 Partly cloudy 0 mm 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 12° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 13° 4 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 2 m/s
03.04.2017 04:30:00–10:30:24 Partly cloudy 0 mm 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 13° 2 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 2 m/s
04.04.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 14° 4 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 2 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات گرد خورد
عرض جغرافیایی
34.5533333
طول جغرافیایی
48.8644444
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
126575

هواشناسی ایران  URI STRING  
/iran/weather/Hamadan/Eslāmābād
  CLASS/METHOD  
iran/weather
  MEMORY USAGE  
1,803,712 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0007
Controller Execution Time ( Iran / Weather )  0.5136
Total Execution Time  0.5143
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  weatheriran   QUERIES: 7   
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tasc
LIMIT 5 
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tdesc
LIMIT 5 
0.0003   SELECT *
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1' 
0.0001   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '09' AND feature_code LIKE 'ADM1'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
AND `admin1_code` = '09' 
0.0084   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '09' AND name LIKE 'Eslāmābād'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
ORDER BY `alternatenamesasc
LIMIT 40