دوستان:هواشناسی ایران  بهترین وبلاگ‌های ایران  العاب فلاش  بازى هاى رایگان  هواشناسی افغانستان  جدول پخش  

سایت هواشناسی همدان - پيش بینی چهارده روزه هواى همدان، همدان 

 • دوشنبه

  07 آذر

  بیشینهکمینه
  3 °-5 °
  سرعت باد
  0 mm 
  2m/s

  03:30-09:30

  پیش بینی هوا
  دما
  -3°

  09:30-15:30

  پیش بینی هوا
  دما

  15:30-21:30

  پیش بینی هوا
  دما

  21:30-03:30

  پیش بینی هوا
  دما
  -5°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  07:20
  زمان غروب Dating Singles iran
  17:14
 • یکشنبه

  06 آذر

  بیشینهکمینه
  4 °-1 °
  سرعت باد
  0 mm 
  2m/s

  03:30-09:30

  پیش بینی هوا
  دما

  09:30-15:30

  پیش بینی هوا
  دما

  15:30-21:30

  پیش بینی هوا
  دما

  21:30-03:30

  پیش بینی هوا
  دما
  -1°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  07:20
  زمان غروب Dating Singles iran
  17:13
 • شنبه

  05 آذر

  بیشینهکمینه
  4 °0 °
  سرعت باد
  0 mm 
  1m/s

  03:30-09:30

  پیش بینی هوا
  دما

  09:30-15:30

  پیش بینی هوا
  دما

  15:30-21:30

  پیش بینی هوا
  دما

  21:30-03:30

  پیش بینی هوا
  دما

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  07:20
  زمان غروب Dating Singles iran
  17:12
 • آدینه

  04 دی

  بیشینهکمینه
  4 °-6 °
  سرعت باد
  0 mm 
  2m/s

  03:30-09:30

  پیش بینی هوا
  دما
  -6°

  09:30-15:30

  پیش بینی هوا
  دما

  15:30-21:30

  پیش بینی هوا
  دما

  21:30-03:30

  پیش بینی هوا
  دما
  -1°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  07:19
  زمان غروب Dating Singles iran
  17:12
 • چهارشنبه

  02 دی

  بیشینهکمینه
  1 °-6 °
  سرعت باد
  0 mm 
  2m/s

  03:30-09:30

  پیش بینی هوا
  دما
  -6°

  09:30-15:30

  پیش بینی هوا
  دما
  -3°

  15:30-21:30

  پیش بینی هوا
  دما

  21:30-03:30

  پیش بینی هوا
  دما
  -3°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  07:19
  زمان غروب Dating Singles iran
  17:11
 • سه شنبه

  01 دی

  بیشینهکمینه
  1 °-6 °
  سرعت باد
  0 mm 
  2m/s

  00:30-06:30

  پیش بینی هوا
  دما
  -4°

  06:30-12:30

  پیش بینی هوا
  دما
  -6°

  12:30-18:30

  پیش بینی هوا
  دما

  18:30-24:30

  پیش بینی هوا
  دما
  -2°

  21:30-03:30

  پیش بینی هوا
  دما
  -4°
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  07:18
  زمان غروب Dating Singles iran
  17:10
 • فردا

  30 آذر

  بیشینهکمینه
  2 °-2 °
  سرعت باد
  2 mm 
  2m/s

  00:30-06:30

  پیش بینی هوا
  دما

  06:30-12:30

  پیش بینی هوا
  دما
  -2°

  12:30-18:30

  پیش بینی هوا
  دما

  18:30-24:30

  پیش بینی هوا
  دما

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  07:18
  زمان غروب Dating Singles iran
  17:10
 • امروز

  29 آذر

  بیشینهکمینه
  1 °1 °
  سرعت باد
  <1 mm 
  2m/s

  21:30-24:30

  پیش بینی هوا
  دما

   

   
   

   

   
   

   

   
   

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  07:17
  زمان غروب Dating Singles iran
  17:09
 • هواشناسی همدان  نقشه همدان
  (Google Maps)

  Online Dating
  iran Singles - Date and Beyond is the best online singles dating directory of local dating sites and personals for meeting and dating singles in your area.
  Hotels
  Hamadan , hot travel savings reservation finds cheap discount hotel in Hamadan , iran