دوستان:هواشناسی ایران  بهترین وبلاگ‌های ایران  العاب فلاش  بازى هاى رایگان  هواشناسی افغانستان  جدول پخش  

سایت هواشناسی همدان - پيش بینی چهارده روزه هواى همدان، همدان 

 • پنجشنبه

  02 شهریور

  بیشینهکمینه
  27 °13 °
  سرعت باد
  0 mm 
  1m/s

  03:30-09:30

  پیش بینی هوا
  دما
  13°

  09:30-15:30

  پیش بینی هوا
  دما
  21°

  15:30-21:30

  پیش بینی هوا
  دما
  27°

  21:30-03:30

  پیش بینی هوا
  دما
  17°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  07:04
  زمان غروب Dating Singles iran
  19:11
 • چهارشنبه

  01 شهریور

  بیشینهکمینه
  25 °12 °
  سرعت باد
  0 mm 
  1m/s

  03:30-09:30

  پیش بینی هوا
  دما
  12°

  09:30-15:30

  پیش بینی هوا
  دما
  20°

  15:30-21:30

  پیش بینی هوا
  دما
  25°

  21:30-03:30

  پیش بینی هوا
  دما
  15°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  07:03
  زمان غروب Dating Singles iran
  19:12
 • سه شنبه

  31 شهریور

  بیشینهکمینه
  26 °13 °
  سرعت باد
  0 mm 
  1m/s

  03:30-09:30

  پیش بینی هوا
  دما
  13°

  09:30-15:30

  پیش بینی هوا
  دما
  21°

  15:30-21:30

  پیش بینی هوا
  دما
  26°

  21:30-03:30

  پیش بینی هوا
  دما
  18°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  07:02
  زمان غروب Dating Singles iran
  19:14
 • دوشنبه

  30 شهریور

  بیشینهکمینه
  27 °15 °
  سرعت باد
  0 mm 
  1m/s

  04:30-10:30

  پیش بینی هوا
  دما
  15°

  10:30-16:30

  پیش بینی هوا
  دما
  23°

  16:30-22:30

  پیش بینی هوا
  دما
  27°

  22:30-03:30

  پیش بینی هوا
  دما
  20°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  07:02
  زمان غروب Dating Singles iran
  19:15
 • یکشنبه

  29 شهریور

  بیشینهکمینه
  28 °15 °
  سرعت باد
  0 mm 
  1m/s

  04:30-10:30

  پیش بینی هوا
  دما
  15°

  10:30-16:30

  پیش بینی هوا
  دما
  23°

  16:30-22:30

  پیش بینی هوا
  دما
  28°

  22:30-04:30

  پیش بینی هوا
  دما
  18°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  07:01
  زمان غروب Dating Singles iran
  19:17
 • شنبه

  28 شهریور

  بیشینهکمینه
  29 °15 °
  سرعت باد
  0 mm 
  1m/s

  04:30-10:30

  پیش بینی هوا
  دما
  15°

  10:30-16:30

  پیش بینی هوا
  دما
  23°

  16:30-22:30

  پیش بینی هوا
  دما
  29°

  22:30-04:30

  پیش بینی هوا
  دما
  18°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  07:00
  زمان غروب Dating Singles iran
  19:18
 • آدینه

  27 شهریور

  بیشینهکمینه
  28 °14 °
  سرعت باد
  0 mm 
  1m/s

  01:30-07:30

  پیش بینی هوا
  دما
  16°

  07:30-13:30

  پیش بینی هوا
  دما
  14°

  10:30-16:30

  پیش بینی هوا
  دما
  22°

  16:30-22:30

  پیش بینی هوا
  دما
  28°

  22:30-04:30

  پیش بینی هوا
  دما
  20°
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:59
  زمان غروب Dating Singles iran
  19:20
 • فردا

  26 شهریور

  بیشینهکمینه
  25 °13 °
  سرعت باد
  0 mm 
  1m/s

  01:30-07:30

  پیش بینی هوا
  دما
  17°

  07:30-13:30

  پیش بینی هوا
  دما
  13°

  13:30-19:30

  پیش بینی هوا
  دما
  25°

  19:30-01:30

  پیش بینی هوا
  دما
  23°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:59
  زمان غروب Dating Singles iran
  19:21
 • امروز

  25 شهریور

  بیشینهکمینه
  27 °24 °
  سرعت باد
  0 mm 
  3m/s

  16:30-19:30

  پیش بینی هوا
  دما
  27°

  19:30-01:30

  پیش بینی هوا
  دما
  24°

   

   
   

   

   
   

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:58
  زمان غروب Dating Singles iran
  19:23
 • هواشناسی همدان  نقشه همدان
  (Google Maps)

  Online Dating
  iran Singles - Date and Beyond is the best online singles dating directory of local dating sites and personals for meeting and dating singles in your area.
  Hotels
  Hamadan , hot travel savings reservation finds cheap discount hotel in Hamadan , iran