هواشناسی كوه گوی دورمه

هواشناسی امروزدر كوه گوی دورمه، همدان

هواشناسی كوه گوی دورمه، همدان پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات كوه گوی دورمه
عرض جغرافیایی
35.3814
طول جغرافیایی
49.4403
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
5216

هواشناسی ایران  URI STRING  
/iran/weather/Hamadan/Kūh-e_Gūy_Dowrmeh
  CLASS/METHOD  
iran/weather
  MEMORY USAGE  
4,097,664 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0154
Controller Execution Time ( Iran / Weather )  0.1856
Total Execution Time  0.2011
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  weatheriran   QUERIES: 7   
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tasc
LIMIT 5 
0.0051   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tdesc
LIMIT 5 
0.0005   SELECT *
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1' 
0.0098   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '09' AND feature_code LIKE 'ADM1'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
AND `admin1_code` = '09' 
0.0124   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '09' AND name LIKE 'Kūh-e_Gūy_Dowrmeh'  
0.0035   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
ORDER BY `alternatenamesasc
LIMIT 40