هواشناسی خيانك

هواشناسی امروزدر خيانك، همدان

هواشناسی خيانك، همدان پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
24.09.2017 21:30:00–24:30:24 Fair 0 mm 20° 6 m/s
25.09.2017 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 18° 3 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 14° 2 m/s
12:30:00–18:30:24 Partly cloudy 0 mm 26° 3 m/s
18:30:00–24:30:24 Partly cloudy 0 mm 22° 7 m/s
26.09.2017 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 19° 0 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 15° 1 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 25° 2 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 22° 2 m/s
27.09.2017 00:30:00–06:30:24 Fair 0 mm 16° 3 m/s
03:30:00–09:30:24 Fair 0 mm 15° 3 m/s
09:30:00–15:30:24 Partly cloudy 0 mm 22° 3 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 27° 8 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 18° 2 m/s
28.09.2017 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 14° 2 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 21° 3 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 27° 6 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 18° 3 m/s
29.09.2017 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 15° 1 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 18° 3 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 24° 2 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 16° 3 m/s
30.09.2017 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 13° 4 m/s
09:30:00–15:30:24 Fair 0 mm 19° 5 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 24° 5 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 17° 4 m/s
01.10.2017 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 13° 3 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 21° 3 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 27° 7 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 19° 3 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات خيانك
عرض جغرافیایی
35.2003
طول جغرافیایی
49.4073
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
36001

هواشناسی ایران  URI STRING  
/iran/weather/Hamadan/Khayyānak
  CLASS/METHOD  
iran/weather
  MEMORY USAGE  
1,804,232 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0011
Controller Execution Time ( Iran / Weather )  0.5163
Total Execution Time  0.5174
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  weatheriran   QUERIES: 7   
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tasc
LIMIT 5 
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tdesc
LIMIT 5 
0.0005   SELECT *
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1' 
0.0001   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '09' AND feature_code LIKE 'ADM1'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
AND `admin1_code` = '09' 
0.0128   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '09' AND name LIKE 'Khayyānak'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
ORDER BY `alternatenamesasc
LIMIT 40