هواشناسی Kheyr_ol_Nesā’

هواشناسی امروزدر Kheyr_ol_Nesā’، همدان

هواشناسی Kheyr_ol_Nesā’، همدان پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
21.01.2018 12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 3 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm -1° 5 m/s
22.01.2018 00:30:00–06:30:24 Partly cloudy 0 mm -4° 3 m/s
06:30:00–12:30:24 Partly cloudy 0 mm -4° 3 m/s
12:30:00–18:30:24 Partly cloudy 0 mm 5 m/s
18:30:00–24:30:24 Partly cloudy 0 mm 4 m/s
23.01.2018 00:30:00–06:30:24 Cloudy 0 mm 5 m/s
06:30:00–12:30:24 Cloudy 0 mm 4 m/s
12:30:00–18:30:24 Fair 0 mm 4 m/s
18:30:00–24:30:24 Partly cloudy 0 mm 4 m/s
24.01.2018 00:30:00–06:30:24 Fair 0 mm 4 m/s
03:30:00–09:30:24 Fair 0 mm 3 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 4 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 5 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 3 m/s
25.01.2018 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm -2° 2 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 1 m/s
15:30:00–21:30:24 Partly cloudy 0 mm 3 m/s
21:30:00–03:30:24 Fair 0 mm 2 m/s
26.01.2018 03:30:00–09:30:24 Fair 0 mm 1 m/s
09:30:00–15:30:24 Partly cloudy 0 mm 1 m/s
15:30:00–21:30:24 Light rain showers <1 mm 5 m/s
21:30:00–03:30:24 Partly cloudy 0 mm 4 m/s
27.01.2018 03:30:00–09:30:24 Fair 0 mm -1° 3 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 5 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 6 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm -2° 3 m/s
28.01.2018 03:30:00–09:30:24 Partly cloudy 0 mm -5° 1 m/s
09:30:00–15:30:24 Cloudy 0 mm -5° 4 m/s
15:30:00–21:30:24 Cloudy 0 mm 4 m/s
21:30:00–03:30:24 Snow 1 mm -7° 6 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات Kheyr_ol_Nesā’
عرض جغرافیایی
طول جغرافیایی
منطقه زمانی
جمعیت
Geonameid

هواشناسی ایران  URI STRING  
/iran/weather/Hamadan/Kheyr_ol_Nesā’
  CLASS/METHOD  
iran/weather
  MEMORY USAGE  
1,800,368 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0007
Controller Execution Time ( Iran / Weather )  0.8280
Total Execution Time  0.8288
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  weatheriran   QUERIES: 9   
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tasc
LIMIT 5 
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tdesc
LIMIT 5 
0.0004   SELECT *
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1' 
0.0001   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '09' AND feature_code LIKE 'ADM1'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
AND `admin1_code` = '09' 
0.0114   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '09' AND name LIKE 'Kheyr_ol_Nesā’'  
0.1482   SELECT FROM iran_geonames WHERE name LIKE 'Kheyr_ol_Nesā’' LIMIT 1  
0.1469   SELECT FROM iran_geonames WHERE ansiname LIKE 'Kheyr_ol_Nesā’' LIMIT 1  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
ORDER BY `alternatenamesasc
LIMIT 40