هواشناسی كنجدر

هواشناسی امروزدر كنجدر، همدان

هواشناسی كنجدر، همدان پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
25.02.2018 04:30:00–06:30:24 Cloudy 0 mm 2 m/s
06:30:00–12:30:24 Light rain showers <1 mm 1 m/s
12:30:00–18:30:24 Fair 0 mm 4 m/s
18:30:00–24:30:24 Fair 0 mm 3 m/s
26.02.2018 00:30:00–06:30:24 Partly cloudy 0 mm -3° 4 m/s
06:30:00–12:30:24 Cloudy 0 mm -4° 3 m/s
12:30:00–18:30:24 Cloudy 0 mm 6 m/s
18:30:00–24:30:24 Partly cloudy 0 mm 3 m/s
27.02.2018 00:30:00–06:30:24 Snow 1 mm 3 m/s
06:30:00–12:30:24 Fair 0 mm 3 m/s
12:30:00–18:30:24 Partly cloudy 0 mm 7 m/s
15:30:00–21:30:24 Partly cloudy 0 mm 6 m/s
21:30:00–03:30:24 Partly cloudy 0 mm 2 m/s
28.02.2018 03:30:00–09:30:24 Partly cloudy 0 mm 2 m/s
09:30:00–15:30:24 Partly cloudy 0 mm 2 m/s
15:30:00–21:30:24 Partly cloudy 0 mm 4 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 1 m/s
01.03.2018 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm -3° 1 m/s
09:30:00–15:30:24 Partly cloudy 0 mm 1 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 4 m/s
21:30:00–03:30:24 Fair 0 mm 2 m/s
02.03.2018 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm -1° 3 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 3 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 10° 3 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 2 m/s
03.03.2018 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm -1° 2 m/s
09:30:00–15:30:24 Partly cloudy 0 mm 3 m/s
15:30:00–21:30:24 Partly cloudy 0 mm 11° 5 m/s
21:30:00–03:30:24 Fair 0 mm 3 m/s
04.03.2018 03:30:00–09:30:24 Fair 0 mm 3 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 5 m/s
15:30:00–21:30:24 Fair 0 mm 10° 7 m/s
21:30:00–03:30:24 Partly cloudy 0 mm 4 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات كنجدر
عرض جغرافیایی
34.1363889
طول جغرافیایی
48.9994444
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
126641

هواشناسی ایران  URI STRING  
/iran/weather/Hamadan/Konjedar
  CLASS/METHOD  
iran/weather
  MEMORY USAGE  
4,119,764 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0164
Controller Execution Time ( Iran / Weather )  0.4490
Total Execution Time  0.4655
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  weatheriran   QUERIES: 7   
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tasc
LIMIT 5 
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tdesc
LIMIT 5 
0.0004   SELECT *
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1' 
0.0001   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '09' AND feature_code LIKE 'ADM1'  
0.0103   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
AND `admin1_code` = '09' 
0.0115   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '09' AND name LIKE 'Konjedar'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
ORDER BY `alternatenamesasc
LIMIT 40