هواشناسی Les̄gā’

هواشناسی امروزدر Les̄gā’، همدان

هواشناسی Les̄gā’، همدان پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
23.01.2017 12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 3 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm -2° 2 m/s
24.01.2017 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm -6° 2 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm -7° 1 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 3 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm -2° 4 m/s
25.01.2017 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm -5° 2 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm -7° 2 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm -2° 2 m/s
15:30:00–21:30:24 Fair 0 mm 4 m/s
21:30:00–03:30:24 Partly cloudy 0 mm 2 m/s
26.01.2017 03:30:00–09:30:24 Partly cloudy 0 mm 2 m/s
09:30:00–15:30:24 Rain 1 mm 5 m/s
15:30:00–21:30:24 Light sleet <1 mm 5 m/s
21:30:00–03:30:24 Snow 3 mm 0 m/s
27.01.2017 03:30:00–09:30:24 Sleet 3 mm 1 m/s
09:30:00–15:30:24 Light rain showers <1 mm 1 m/s
15:30:00–21:30:24 Light snow showers <1 mm 4 m/s
21:30:00–03:30:24 Partly cloudy 0 mm -2° 2 m/s
28.01.2017 03:30:00–09:30:24 Fair 0 mm -4° 1 m/s
09:30:00–15:30:24 Partly cloudy 0 mm -3° 2 m/s
15:30:00–21:30:24 Partly cloudy 0 mm 0 m/s
21:30:00–03:30:24 Partly cloudy 0 mm -3° 2 m/s
29.01.2017 03:30:00–09:30:24 Snow showers 2 mm -5° 2 m/s
09:30:00–15:30:24 Sleet 3 mm -1° 3 m/s
15:30:00–21:30:24 Snow showers 2 mm 2 m/s
21:30:00–03:30:24 Cloudy 0 mm -5° 5 m/s
30.01.2017 03:30:00–09:30:24 Fair 0 mm -9° 5 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm -8° 4 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm -5° 5 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm -11° 2 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات Les̄gā’
عرض جغرافیایی
طول جغرافیایی
منطقه زمانی
جمعیت
Geonameid

هواشناسی ایران  URI STRING  
/iran/weather/Hamadan/Les̄gā’
  CLASS/METHOD  
iran/weather
  MEMORY USAGE  
1,800,592 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0007
Controller Execution Time ( Iran / Weather )  0.7562
Total Execution Time  0.7569
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  weatheriran   QUERIES: 9   
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tasc
LIMIT 5 
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tdesc
LIMIT 5 
0.0003   SELECT *
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1' 
0.0001   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '09' AND feature_code LIKE 'ADM1'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
AND `admin1_code` = '09' 
0.0085   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '09' AND name LIKE 'Les̄gā’'  
0.1530   SELECT FROM iran_geonames WHERE name LIKE 'Les̄gā’' LIMIT 1  
0.1292   SELECT FROM iran_geonames WHERE ansiname LIKE 'Les̄gā’' LIMIT 1  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
ORDER BY `alternatenamesasc
LIMIT 40