هواشناسی Magazgah

هواشناسی امروزدر Magazgah، همدان

هواشناسی Magazgah، همدان پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
24.03.2017 16:30:00–19:30:24 Light snow <1 mm 2 m/s
19:30:00–01:30:24 Light snow <1 mm 2 m/s
25.03.2017 01:30:00–07:30:24 Partly cloudy 0 mm -1° 2 m/s
07:30:00–13:30:24 Cloudy 0 mm -4° 1 m/s
13:30:00–19:30:24 Heavy sleet 5 mm 1 m/s
19:30:00–01:30:24 Snow 3 mm 1 m/s
26.03.2017 01:30:00–07:30:24 Partly cloudy 0 mm -2° 1 m/s
07:30:00–13:30:24 Fair 0 mm -1° 0 m/s
13:30:00–19:30:24 Partly cloudy 0 mm 3 m/s
19:30:00–01:30:24 Fair 0 mm 2 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm -1° 1 m/s
27.03.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm -2° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 3 m/s
22:30:00–04:30:24 Partly cloudy 0 mm 2 m/s
28.03.2017 04:30:00–10:30:24 Partly cloudy 0 mm -2° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Cloudy 0 mm 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 4 m/s
22:30:00–04:30:24 Cloudy 0 mm 2 m/s
29.03.2017 04:30:00–10:30:24 Cloudy 0 mm 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Light rain showers <1 mm 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Fair 0 mm 4 m/s
22:30:00–04:30:24 Cloudy 0 mm 2 m/s
30.03.2017 04:30:00–10:30:24 Partly cloudy 0 mm 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Cloudy 0 mm 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 11° 6 m/s
22:30:00–04:30:24 Partly cloudy 0 mm 3 m/s
31.03.2017 04:30:00–10:30:24 Rain 1 mm 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Heavy rain 6 mm 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Rain 3 mm 5 m/s
22:30:00–04:30:24 Partly cloudy 0 mm 1 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات Magazgah
عرض جغرافیایی
طول جغرافیایی
منطقه زمانی
جمعیت
Geonameid

هواشناسی ایران  URI STRING  
/iran/weather/Hamadan/Magazgah
  CLASS/METHOD  
iran/weather
  MEMORY USAGE  
1,799,324 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0006
Controller Execution Time ( Iran / Weather )  1.1059
Total Execution Time  1.1066
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  weatheriran   QUERIES: 9   
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tasc
LIMIT 5 
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tdesc
LIMIT 5 
0.0003   SELECT *
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1' 
0.0001   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '09' AND feature_code LIKE 'ADM1'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
AND `admin1_code` = '09' 
0.0083   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '09' AND name LIKE 'Magazgah'  
0.1329   SELECT FROM iran_geonames WHERE name LIKE 'Magazgah' LIMIT 1  
0.1145   SELECT FROM iran_geonames WHERE ansiname LIKE 'Magazgah' LIMIT 1  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
ORDER BY `alternatenamesasc
LIMIT 40