هواشناسی ملا ولی

هواشناسی امروزدر ملا ولی، همدان

هواشناسی ملا ولی، همدان پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
23.05.2017 06:30:00–12:30:24 Fair 0 mm 1 m/s
12:30:00–18:30:24 Partly cloudy 0 mm 21° 4 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 21° 5 m/s
24.05.2017 00:30:00–06:30:24 Partly cloudy 0 mm 13° 2 m/s
06:30:00–12:30:24 Fair 0 mm 12° 3 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 22° 7 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 21° 6 m/s
25.05.2017 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 11° 2 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 1 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 20° 4 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 22° 5 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 13° 2 m/s
26.05.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 0 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 18° 0 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 24° 4 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 14° 2 m/s
27.05.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 11° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 22° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 26° 4 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 17° 2 m/s
28.05.2017 04:30:00–10:30:24 Fair 0 mm 16° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 23° 5 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 27° 6 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 18° 3 m/s
29.05.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 12° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 21° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 26° 4 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 17° 1 m/s
30.05.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 13° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 22° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Cloudy 0 mm 27° 4 m/s
22:30:00–04:30:24 Partly cloudy 0 mm 19° 1 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات ملا ولی
عرض جغرافیایی
34.9477
طول جغرافیایی
47.9437
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
23621

هواشناسی ایران  URI STRING  
/iran/weather/Hamadan/Mollā_Valī
  CLASS/METHOD  
iran/weather
  MEMORY USAGE  
1,803,820 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0011
Controller Execution Time ( Iran / Weather )  0.5032
Total Execution Time  0.5043
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  weatheriran   QUERIES: 7   
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tasc
LIMIT 5 
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tdesc
LIMIT 5 
0.0005   SELECT *
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1' 
0.0001   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '09' AND feature_code LIKE 'ADM1'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
AND `admin1_code` = '09' 
0.0126   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '09' AND name LIKE 'Mollā_Valī'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
ORDER BY `alternatenamesasc
LIMIT 40