هواشناسی Noqaddeh

هواشناسی امروزدر Noqaddeh، همدان

هواشناسی Noqaddeh، همدان پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
19.10.2018 19:30:00–24:30:24 Partly cloudy 0 mm 14° 1 m/s
20.10.2018 00:30:00–06:30:24 Fair 0 mm 11° 1 m/s
06:30:00–12:30:24 Fair 0 mm 11° 1 m/s
12:30:00–18:30:24 Rain 1 mm 19° 3 m/s
18:30:00–24:30:24 Partly cloudy 0 mm 14° 1 m/s
21.10.2018 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 11° 1 m/s
06:30:00–12:30:24 Light rain showers <1 mm 10° 1 m/s
12:30:00–18:30:24 Rain 4 mm 18° 4 m/s
18:30:00–24:30:24 Partly cloudy 0 mm 12° 1 m/s
22.10.2018 00:30:00–06:30:24 Partly cloudy 0 mm 10° 2 m/s
03:30:00–09:30:24 Cloudy 0 mm 2 m/s
09:30:00–15:30:24 Light rain showers <1 mm 13° 2 m/s
15:30:00–21:30:24 Light rain showers <1 mm 17° 4 m/s
21:30:00–03:30:24 Partly cloudy 0 mm 12° 1 m/s
23.10.2018 03:30:00–09:30:24 Partly cloudy 0 mm 10° 2 m/s
09:30:00–15:30:24 Partly cloudy 0 mm 15° 2 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 18° 4 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 13° 2 m/s
24.10.2018 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 10° 2 m/s
09:30:00–15:30:24 Partly cloudy 0 mm 15° 3 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 20° 4 m/s
21:30:00–03:30:24 Partly cloudy 0 mm 14° 1 m/s
25.10.2018 03:30:00–09:30:24 Partly cloudy 0 mm 13° 1 m/s
09:30:00–15:30:24 Partly cloudy 0 mm 17° 2 m/s
15:30:00–21:30:24 Fair 0 mm 21° 6 m/s
21:30:00–03:30:24 Partly cloudy 0 mm 15° 1 m/s
26.10.2018 03:30:00–09:30:24 Partly cloudy 0 mm 12° 1 m/s
09:30:00–15:30:24 Partly cloudy 0 mm 17° 2 m/s
15:30:00–21:30:24 Partly cloudy 0 mm 20° 5 m/s
21:30:00–03:30:24 Partly cloudy 0 mm 13° 2 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات Noqaddeh
عرض جغرافیایی
طول جغرافیایی
منطقه زمانی
جمعیت
Geonameid

هواشناسی ایران  URI STRING  
/iran/weather/Hamadan/Noqaddeh
  CLASS/METHOD  
iran/weather
  MEMORY USAGE  
1,799,828 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0007
Controller Execution Time ( Iran / Weather )  0.6745
Total Execution Time  0.6752
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  weatheriran   QUERIES: 9   
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tasc
LIMIT 5 
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tdesc
LIMIT 5 
0.0003   SELECT *
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1' 
0.0001   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '09' AND feature_code LIKE 'ADM1'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
AND `admin1_code` = '09' 
0.0124   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '09' AND name LIKE 'Noqaddeh'  
0.1393   SELECT FROM iran_geonames WHERE name LIKE 'Noqaddeh' LIMIT 1  
0.1368   SELECT FROM iran_geonames WHERE ansiname LIKE 'Noqaddeh' LIMIT 1  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
ORDER BY `alternatenamesasc
LIMIT 40