هواشناسی قلعه قازی

هواشناسی امروزدر قلعه قازی، همدان

هواشناسی قلعه قازی، همدان پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات قلعه قازی
عرض جغرافیایی
34.5344444
طول جغرافیایی
48.4313889
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
120447

هواشناسی ایران  URI STRING  
/iran/weather/Hamadan/Qal‘eh_Qāẕī
  CLASS/METHOD  
iran/weather
  MEMORY USAGE  
1,790,648 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0007
Controller Execution Time ( Iran / Weather )  0.0540
Total Execution Time  0.0548
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  weatheriran   QUERIES: 7   
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tasc
LIMIT 5 
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tdesc
LIMIT 5 
0.0005   SELECT *
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1' 
0.0108   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '09' AND feature_code LIKE 'ADM1'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
AND `admin1_code` = '09' 
0.0225   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '09' AND name LIKE 'Qal‘eh_Qāẕī'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
ORDER BY `alternatenamesasc
LIMIT 40