هواشناسی قره قیاه

هواشناسی امروزدر قره قیاه، همدان

هواشناسی قره قیاه، همدان پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
18.10.2017 07:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 2 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 16° 5 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 11° 4 m/s
19.10.2017 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 3 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 4 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 16° 6 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 11° 5 m/s
20.10.2017 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 3 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 2 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 17° 4 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 18° 2 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 3 m/s
21.10.2017 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 3 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 14° 2 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 17° 2 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 10° 4 m/s
22.10.2017 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 3 m/s
09:30:00–15:30:24 Partly cloudy 0 mm 13° 4 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 18° 4 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 4 m/s
23.10.2017 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 3 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 12° 2 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 17° 2 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 2 m/s
24.10.2017 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 3 m/s
09:30:00–15:30:24 Partly cloudy 0 mm 14° 5 m/s
15:30:00–21:30:24 Partly cloudy 0 mm 20° 4 m/s
21:30:00–03:30:24 Fair 0 mm 13° 3 m/s
25.10.2017 03:30:00–09:30:24 Fair 0 mm 11° 3 m/s
09:30:00–15:30:24 Partly cloudy 0 mm 17° 3 m/s
15:30:00–21:30:24 Fair 0 mm 23° 7 m/s
21:30:00–03:30:24 Fair 0 mm 16° 3 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات قره قیاه
عرض جغرافیایی
35.268
طول جغرافیایی
49.2494
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
6756400

هواشناسی ایران  URI STRING  
/iran/weather/Hamadan/Qarah_Qayah
  CLASS/METHOD  
iran/weather
  MEMORY USAGE  
2,006,156 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0007
Controller Execution Time ( Iran / Weather )  0.3633
Total Execution Time  0.3640
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  weatheriran   QUERIES: 7   
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tasc
LIMIT 5 
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tdesc
LIMIT 5 
0.0003   SELECT *
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1' 
0.0001   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '09' AND feature_code LIKE 'ADM1'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
AND `admin1_code` = '09' 
0.0083   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '09' AND name LIKE 'Qarah_Qayah'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
ORDER BY `alternatenamesasc
LIMIT 40