هواشناسی Rūd-e_Ḩasan-e_Soflá

هواشناسی امروزدر Rūd-e_Ḩasan-e_Soflá، همدان

هواشناسی Rūd-e_Ḩasan-e_Soflá، همدان پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
19.04.2018 22:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 10° 2 m/s
20.04.2018 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 2 m/s
06:30:00–12:30:24 Fair 0 mm 2 m/s
12:30:00–18:30:24 Partly cloudy 0 mm 19° 3 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 17° 4 m/s
21.04.2018 00:30:00–06:30:24 Partly cloudy 0 mm 11° 2 m/s
06:30:00–12:30:24 Fair 0 mm 11° 3 m/s
12:30:00–18:30:24 Cloudy 0 mm 19° 7 m/s
18:30:00–24:30:24 Partly cloudy 0 mm 15° 4 m/s
22.04.2018 00:30:00–06:30:24 Fair 0 mm 10° 2 m/s
04:30:00–10:30:24 Partly cloudy 0 mm 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Light rain <1 mm 16° 5 m/s
16:30:00–22:30:24 Cloudy 0 mm 17° 5 m/s
22:30:00–04:30:24 Rain 4 mm 13° 2 m/s
23.04.2018 04:30:00–10:30:24 Cloudy 0 mm 11° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Heavy rain showers 5 mm 15° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Light rain showers <1 mm 13° 3 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 2 m/s
24.04.2018 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 12° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 18° 3 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 10° 1 m/s
25.04.2018 04:30:00–10:30:24 Partly cloudy 0 mm 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 16° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 21° 2 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 13° 1 m/s
26.04.2018 04:30:00–10:30:24 Partly cloudy 0 mm 11° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Cloudy 0 mm 19° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 21° 3 m/s
22:30:00–04:30:24 Partly cloudy 0 mm 14° 1 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات Rūd-e_Ḩasan-e_Soflá
عرض جغرافیایی
طول جغرافیایی
منطقه زمانی
جمعیت
Geonameid

هواشناسی ایران  URI STRING  
/iran/weather/Hamadan/Rūd-e_Ḩasan-e_Soflá
  CLASS/METHOD  
iran/weather
  MEMORY USAGE  
1,800,212 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0013
Controller Execution Time ( Iran / Weather )  0.8982
Total Execution Time  0.8996
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  weatheriran   QUERIES: 9   
0.0044   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tasc
LIMIT 5 
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tdesc
LIMIT 5 
0.0004   SELECT *
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1' 
0.0159   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '09' AND feature_code LIKE 'ADM1'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
AND `admin1_code` = '09' 
0.0130   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '09' AND name LIKE 'Rūd-e_Ḩasan-e_Soflá'  
0.2290   SELECT FROM iran_geonames WHERE name LIKE 'Rūd-e_Ḩasan-e_Soflá' LIMIT 1  
0.1417   SELECT FROM iran_geonames WHERE ansiname LIKE 'Rūd-e_Ḩasan-e_Soflá' LIMIT 1  
0.0002   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
ORDER BY `alternatenamesasc
LIMIT 40