هواشناسی رودخانه سراب

هواشناسی امروزدر رودخانه سراب، همدان

هواشناسی رودخانه سراب، همدان پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
03.12.2016 00:30:00–06:30:24 Partly cloudy 0 mm 7 m/s
06:30:00–12:30:24 Partly cloudy 0 mm 8 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 12 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 3 m/s
04.12.2016 00:30:00–06:30:24 Partly cloudy 0 mm 5 m/s
06:30:00–12:30:24 Fair 0 mm -2° 3 m/s
12:30:00–18:30:24 Fair 0 mm 4 m/s
18:30:00–24:30:24 Partly cloudy 0 mm 3 m/s
21:30:00–03:30:24 Cloudy 0 mm 3 m/s
05.12.2016 03:30:00–09:30:24 Partly cloudy 0 mm 3 m/s
09:30:00–15:30:24 Fair 0 mm 5 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 7 m/s
21:30:00–03:30:24 Fair 0 mm 3 m/s
06.12.2016 03:30:00–09:30:24 Cloudy 0 mm 2 m/s
09:30:00–15:30:24 Cloudy 0 mm 5 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 8 m/s
21:30:00–03:30:24 Cloudy 0 mm 6 m/s
07.12.2016 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm -1° 2 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm -1° 2 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 6 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm -1° 4 m/s
08.12.2016 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm -2° 4 m/s
09:30:00–15:30:24 Partly cloudy 0 mm 5 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 7 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm -3° 2 m/s
09.12.2016 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm -6° 2 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm -4° 4 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm -1° 4 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm -7° 2 m/s
10.12.2016 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm -8° 0 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm -4° 2 m/s
15:30:00–21:30:24 Cloudy 0 mm 4 m/s
21:30:00–03:30:24 Fair 0 mm -2° 4 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات رودخانه سراب
عرض جغرافیایی
35.5
طول جغرافیایی
47.9777
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
6766343

هواشناسی ایران