هواشناسی Tāznāb

هواشناسی امروزدر Tāznāb، همدان

هواشناسی Tāznāb، همدان پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
25.05.2018 10:30:00–12:30:24 Partly cloudy 0 mm 20° 1 m/s
12:30:00–18:30:24 Rain showers 1 mm 21° 1 m/s
18:30:00–24:30:24 Fair 0 mm 19° 1 m/s
26.05.2018 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 13° 1 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 15° 1 m/s
12:30:00–18:30:24 Fair 0 mm 23° 3 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 22° 2 m/s
27.05.2018 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 16° 1 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 15° 1 m/s
12:30:00–18:30:24 Fair 0 mm 23° 3 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 24° 1 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 18° 1 m/s
28.05.2018 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 15° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 21° 3 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 26° 3 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 18° 1 m/s
29.05.2018 04:30:00–10:30:24 Partly cloudy 0 mm 18° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 24° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Fair 0 mm 26° 3 m/s
22:30:00–04:30:24 Partly cloudy 0 mm 17° 2 m/s
30.05.2018 04:30:00–10:30:24 Fair 0 mm 19° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Light rain showers <1 mm 24° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Fair 0 mm 25° 2 m/s
22:30:00–04:30:24 Fair 0 mm 17° 2 m/s
31.05.2018 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 17° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 26° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 26° 4 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 17° 2 m/s
01.06.2018 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 16° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Fair 0 mm 25° 3 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 27° 4 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 18° 2 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات Tāznāb
عرض جغرافیایی
طول جغرافیایی
منطقه زمانی
جمعیت
Geonameid

هواشناسی ایران  URI STRING  
/iran/weather/Hamadan/Tāznāb
  CLASS/METHOD  
iran/weather
  MEMORY USAGE  
1,800,464 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0008
Controller Execution Time ( Iran / Weather )  0.7559
Total Execution Time  0.7567
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  weatheriran   QUERIES: 9   
0.0028   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tasc
LIMIT 5 
0.0006   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tdesc
LIMIT 5 
0.0009   SELECT *
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1' 
0.0033   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '09' AND feature_code LIKE 'ADM1'  
0.0006   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
AND `admin1_code` = '09' 
0.0224   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '09' AND name LIKE 'Tāznāb'  
0.1500   SELECT FROM iran_geonames WHERE name LIKE 'Tāznāb' LIMIT 1  
0.1328   SELECT FROM iran_geonames WHERE ansiname LIKE 'Tāznāb' LIMIT 1  
0.0002   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
ORDER BY `alternatenamesasc
LIMIT 40