هواشناسی Tūsk-e_‘Olyā

هواشناسی امروزدر Tūsk-e_‘Olyā، همدان

هواشناسی Tūsk-e_‘Olyā، همدان پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
23.04.2017 19:30:00–24:30:24 Partly cloudy 0 mm 19° 3 m/s
24.04.2017 00:30:00–06:30:24 Cloudy 0 mm 13° 3 m/s
06:30:00–12:30:24 Partly cloudy 0 mm 10° 3 m/s
12:30:00–18:30:24 Rain showers 1 mm 20° 7 m/s
18:30:00–24:30:24 Partly cloudy 0 mm 18° 6 m/s
25.04.2017 00:30:00–06:30:24 Fair 0 mm 11° 2 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 11° 3 m/s
12:30:00–18:30:24 Partly cloudy 0 mm 21° 8 m/s
18:30:00–24:30:24 Partly cloudy 0 mm 18° 6 m/s
26.04.2017 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 12° 3 m/s
04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 10° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Cloudy 0 mm 17° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 20° 3 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 12° 2 m/s
27.04.2017 04:30:00–10:30:24 Partly cloudy 0 mm 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Cloudy 0 mm 13° 4 m/s
16:30:00–22:30:24 Fair 0 mm 21° 5 m/s
22:30:00–04:30:24 Fair 0 mm 12° 5 m/s
28.04.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Rain 1 mm 16° 3 m/s
16:30:00–22:30:24 Light rain showers <1 mm 18° 3 m/s
22:30:00–04:30:24 Light rain <1 mm 12° 4 m/s
29.04.2017 04:30:00–10:30:24 Fair 0 mm 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Rain showers 4 mm 19° 4 m/s
16:30:00–22:30:24 Rain showers 1 mm 18° 1 m/s
22:30:00–04:30:24 Fair 0 mm 12° 2 m/s
30.04.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 11° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Rain showers 2 mm 18° 3 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 18° 3 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 11° 2 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات Tūsk-e_‘Olyā
عرض جغرافیایی
طول جغرافیایی
منطقه زمانی
جمعیت
Geonameid

هواشناسی ایران  URI STRING  
/iran/weather/Hamadan/Tūsk-e_‘Olyā
  CLASS/METHOD  
iran/weather
  MEMORY USAGE  
1,799,944 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0007
Controller Execution Time ( Iran / Weather )  0.8744
Total Execution Time  0.8751
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  weatheriran   QUERIES: 9   
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tasc
LIMIT 5 
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tdesc
LIMIT 5 
0.0003   SELECT *
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1' 
0.0001   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '09' AND feature_code LIKE 'ADM1'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
AND `admin1_code` = '09' 
0.0085   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '09' AND name LIKE 'Tūsk-e_‘Olyā'  
0.1240   SELECT FROM iran_geonames WHERE name LIKE 'Tūsk-e_‘Olyā' LIMIT 1  
0.1167   SELECT FROM iran_geonames WHERE ansiname LIKE 'Tūsk-e_‘Olyā' LIMIT 1  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
ORDER BY `alternatenamesasc
LIMIT 40