هواشناسی Zīāratgāh-e_Emām_Moḩammad

هواشناسی امروزدر Zīāratgāh-e_Emām_Moḩammad، همدان

هواشناسی Zīāratgāh-e_Emām_Moḩammad، همدان پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
28.05.2018 10:30:00–12:30:24 Fair 0 mm 18° 3 m/s
12:30:00–18:30:24 Partly cloudy 0 mm 21° 2 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 22° 0 m/s
29.05.2018 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 17° 0 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 14° 1 m/s
12:30:00–18:30:24 Partly cloudy 0 mm 24° 1 m/s
18:30:00–24:30:24 Cloudy 0 mm 22° 5 m/s
30.05.2018 00:30:00–06:30:24 Fair 0 mm 17° 3 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 14° 2 m/s
12:30:00–18:30:24 Fair 0 mm 22° 3 m/s
16:30:00–22:30:24 Fair 0 mm 23° 4 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 17° 1 m/s
31.05.2018 04:30:00–10:30:24 Fair 0 mm 15° 3 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 22° 5 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 23° 6 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 15° 3 m/s
01.06.2018 04:30:00–10:30:24 Fair 0 mm 14° 3 m/s
10:30:00–16:30:24 Cloudy 0 mm 22° 6 m/s
16:30:00–22:30:24 Fair 0 mm 22° 6 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 17° 2 m/s
02.06.2018 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 15° 3 m/s
10:30:00–16:30:24 Light rain showers <1 mm 23° 5 m/s
16:30:00–22:30:24 Fair 0 mm 23° 6 m/s
22:30:00–04:30:24 Partly cloudy 0 mm 17° 2 m/s
03.06.2018 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 14° 3 m/s
10:30:00–16:30:24 Light rain showers <1 mm 21° 5 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 22° 6 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 16° 2 m/s
04.06.2018 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 13° 3 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 21° 4 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 24° 6 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 16° 3 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات Zīāratgāh-e_Emām_Moḩammad
عرض جغرافیایی
طول جغرافیایی
منطقه زمانی
جمعیت
Geonameid

هواشناسی ایران  URI STRING  
/iran/weather/Hamadan/Zīāratgāh-e_Emām_Moḩammad
  CLASS/METHOD  
iran/weather
  MEMORY USAGE  
1,801,148 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0006
Controller Execution Time ( Iran / Weather )  0.7338
Total Execution Time  0.7344
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  weatheriran   QUERIES: 9   
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tasc
LIMIT 5 
0.0013   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tdesc
LIMIT 5 
0.0003   SELECT *
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1' 
0.0055   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '09' AND feature_code LIKE 'ADM1'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
AND `admin1_code` = '09' 
0.0111   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '09' AND name LIKE 'Zīāratgāh-e_Emām_Moḩammad'  
0.1298   SELECT FROM iran_geonames WHERE name LIKE 'Zīāratgāh-e_Emām_Moḩammad' LIMIT 1  
0.1517   SELECT FROM iran_geonames WHERE ansiname LIKE 'Zīāratgāh-e_Emām_Moḩammad' LIMIT 1  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
ORDER BY `alternatenamesasc
LIMIT 40