هواشناسی عباس آباد

هواشناسی امروزدر عباس آباد، هرمزگان

هواشناسی عباس آباد، هرمزگان پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
21.07.2017 09:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 34° 1 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 41° 2 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 39° 8 m/s
22.07.2017 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 31° 3 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 29° 1 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 43° 3 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 41° 8 m/s
23.07.2017 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 33° 3 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 29° 2 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 43° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 44° 9 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 34° 3 m/s
24.07.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 29° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 39° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 43° 10 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 34° 3 m/s
25.07.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 29° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 37° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 42° 9 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 33° 2 m/s
26.07.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 28° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 38° 3 m/s
16:30:00–22:30:24 Fair 0 mm 41° 11 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 33° 3 m/s
27.07.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 29° 3 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 38° 4 m/s
16:30:00–22:30:24 Fair 0 mm 41° 10 m/s
22:30:00–04:30:24 Fair 0 mm 32° 3 m/s
28.07.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 28° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Fair 0 mm 37° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Fair 0 mm 43° 8 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 35° 3 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات عباس آباد
عرض جغرافیایی
26.5713889
طول جغرافیایی
57.5372222
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
145378

هواشناسی ایران  URI STRING  
/iran/weather/Hormozgan/‘Abbāsābād
  CLASS/METHOD  
iran/weather
  MEMORY USAGE  
3,317,536 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0091
Controller Execution Time ( Iran / Weather )  0.4749
Total Execution Time  0.4840
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  weatheriran   QUERIES: 7   
0.0067   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tasc
LIMIT 5 
0.0190   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tdesc
LIMIT 5 
0.0003   SELECT *
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1' 
0.0001   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '11' AND feature_code LIKE 'ADM1'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
AND `admin1_code` = '11' 
0.0118   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '11' AND name LIKE '‘Abbāsābād'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
ORDER BY `alternatenamesasc
LIMIT 40