هواشناسی بازگير

هواشناسی امروزدر بازگير، هرمزگان

هواشناسی بازگير، هرمزگان پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
27.03.2017 04:30:00–07:30:24 Partly cloudy 0 mm 21° 4 m/s
07:30:00–13:30:24 Cloudy 0 mm 22° 2 m/s
13:30:00–19:30:24 Cloudy 0 mm 27° 4 m/s
19:30:00–01:30:24 Rain 1 mm 23° 4 m/s
28.03.2017 01:30:00–07:30:24 Partly cloudy 0 mm 22° 3 m/s
07:30:00–13:30:24 Partly cloudy 0 mm 21° 2 m/s
13:30:00–19:30:24 Clear sky 0 mm 26° 3 m/s
19:30:00–01:30:24 Clear sky 0 mm 23° 3 m/s
29.03.2017 01:30:00–07:30:24 Clear sky 0 mm 21° 3 m/s
07:30:00–13:30:24 Clear sky 0 mm 21° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 26° 3 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 27° 4 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 21° 2 m/s
30.03.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 20° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 26° 4 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 27° 5 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 22° 3 m/s
31.03.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 21° 3 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 27° 3 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 27° 6 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 22° 3 m/s
01.04.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 21° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 30° 3 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 31° 4 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 25° 3 m/s
02.04.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 22° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 30° 3 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 31° 4 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 26° 3 m/s
03.04.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 22° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 30° 4 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 30° 5 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 26° 4 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات بازگير
عرض جغرافیایی
26.3535
طول جغرافیایی
57.1767
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
140998

هواشناسی ایران  URI STRING  
/iran/weather/Hormozgan/Bāzgar
  CLASS/METHOD  
iran/weather
  MEMORY USAGE  
1,805,024 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0011
Controller Execution Time ( Iran / Weather )  0.3883
Total Execution Time  0.3894
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  weatheriran   QUERIES: 7   
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tasc
LIMIT 5 
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tdesc
LIMIT 5 
0.0005   SELECT *
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1' 
0.0001   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '11' AND feature_code LIKE 'ADM1'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
AND `admin1_code` = '11' 
0.0180   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '11' AND name LIKE 'Bāzgar'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
ORDER BY `alternatenamesasc
LIMIT 40