هواشناسی بند بست

هواشناسی امروزدر بند بست، هرمزگان

هواشناسی بند بست، هرمزگان پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
24.03.2017 04:30:00–07:30:24 Partly cloudy 0 mm 20° 3 m/s
07:30:00–13:30:24 Light rain showers <1 mm 20° 1 m/s
13:30:00–19:30:24 Rain showers 3 mm 25° 7 m/s
19:30:00–01:30:24 Rain 1 mm 23° 3 m/s
25.03.2017 01:30:00–07:30:24 Light rain <1 mm 22° 3 m/s
07:30:00–13:30:24 Partly cloudy 0 mm 22° 3 m/s
13:30:00–19:30:24 Partly cloudy 0 mm 28° 1 m/s
19:30:00–01:30:24 Partly cloudy 0 mm 25° 2 m/s
22:30:00–04:30:24 Partly cloudy 0 mm 23° 1 m/s
26.03.2017 04:30:00–10:30:24 Partly cloudy 0 mm 20° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 25° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 29° 3 m/s
22:30:00–04:30:24 Partly cloudy 0 mm 24° 1 m/s
27.03.2017 04:30:00–10:30:24 Partly cloudy 0 mm 21° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 28° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 31° 5 m/s
22:30:00–04:30:24 Partly cloudy 0 mm 25° 1 m/s
28.03.2017 04:30:00–10:30:24 Partly cloudy 0 mm 22° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 30° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 32° 5 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 26° 3 m/s
29.03.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 21° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 30° 3 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 34° 7 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 26° 3 m/s
30.03.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 21° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 32° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 36° 6 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 28° 2 m/s
31.03.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 23° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 34° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 37° 5 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 29° 2 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات بند بست
عرض جغرافیایی
25.7205556
طول جغرافیایی
58.9036111
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
141643

هواشناسی ایران  URI STRING  
/iran/weather/Hormozgan/Band_Bast
  CLASS/METHOD  
iran/weather
  MEMORY USAGE  
4,115,716 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0053
Controller Execution Time ( Iran / Weather )  0.6210
Total Execution Time  0.6264
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  weatheriran   QUERIES: 7   
0.0079   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tasc
LIMIT 5 
0.0313   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tdesc
LIMIT 5 
0.0034   SELECT *
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1' 
0.0045   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '11' AND feature_code LIKE 'ADM1'  
0.0107   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
AND `admin1_code` = '11' 
0.0186   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '11' AND name LIKE 'Band_Bast'  
0.0128   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
ORDER BY `alternatenamesasc
LIMIT 40