دوستان:هواشناسی ایران  بهترین وبلاگ‌های ایران  العاب فلاش  بازى هاى رایگان  هواشناسی افغانستان  جدول پخش  

سایت هواشناسی بندر لنگه - پيش بینی چهارده روزه هواى بندر لنگه، هرمزگان 

 • دوشنبه

  16 فروردین

  بیشینهکمینه
  25 °22 °
  سرعت باد
  0 mm 
  2m/s

  04:30-10:30

  پیش بینی هوا
  دما
  22°

  10:30-16:30

  پیش بینی هوا
  دما
  24°

  16:30-22:30

  پیش بینی هوا
  دما
  25°

  22:30-04:30

  پیش بینی هوا
  دما
  25°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:35
  زمان غروب Dating Singles iran
  19:10
 • یکشنبه

  15 فروردین

  بیشینهکمینه
  25 °23 °
  سرعت باد
  0 mm 
  6m/s

  04:30-10:30

  پیش بینی هوا
  دما
  23°

  10:30-16:30

  پیش بینی هوا
  دما
  23°

  16:30-22:30

  پیش بینی هوا
  دما
  25°

  22:30-04:30

  پیش بینی هوا
  دما
  24°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:37
  زمان غروب Dating Singles iran
  19:09
 • شنبه

  14 فروردین

  بیشینهکمینه
  25 °23 °
  سرعت باد
  0 mm 
  8m/s

  04:30-10:30

  پیش بینی هوا
  دما
  23°

  10:30-16:30

  پیش بینی هوا
  دما
  25°

  16:30-22:30

  پیش بینی هوا
  دما
  25°

  22:30-04:30

  پیش بینی هوا
  دما
  24°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:38
  زمان غروب Dating Singles iran
  19:09
 • آدینه

  13 فروردین

  بیشینهکمینه
  26 °24 °
  سرعت باد
  <1 mm 
  3m/s

  04:30-10:30

  پیش بینی هوا
  دما
  24°

  10:30-16:30

  پیش بینی هوا
  دما
  25°

  16:30-22:30

  پیش بینی هوا
  دما
  26°

  22:30-04:30

  پیش بینی هوا
  دما
  25°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:39
  زمان غروب Dating Singles iran
  19:09
 • پنجشنبه

  12 فروردین

  بیشینهکمینه
  27 °24 °
  سرعت باد
  0 mm 
  9m/s

  04:30-10:30

  پیش بینی هوا
  دما
  24°

  10:30-16:30

  پیش بینی هوا
  دما
  27°

  16:30-22:30

  پیش بینی هوا
  دما
  27°

  22:30-04:30

  پیش بینی هوا
  دما
  25°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:40
  زمان غروب Dating Singles iran
  19:08
 • چهارشنبه

  11 فروردین

  بیشینهکمینه
  27 °23 °
  سرعت باد
  0 mm 
  2m/s

  04:30-10:30

  پیش بینی هوا
  دما
  23°

  10:30-16:30

  پیش بینی هوا
  دما
  25°

  16:30-22:30

  پیش بینی هوا
  دما
  27°

  22:30-04:30

  پیش بینی هوا
  دما
  25°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:41
  زمان غروب Dating Singles iran
  19:08
 • سه شنبه

  10 فروردین

  بیشینهکمینه
  25 °22 °
  سرعت باد
  0 mm 
  4m/s

  01:30-07:30

  پیش بینی هوا
  دما
  23°

  07:30-13:30

  پیش بینی هوا
  دما
  22°

  10:30-16:30

  پیش بینی هوا
  دما
  24°

  16:30-22:30

  پیش بینی هوا
  دما
  25°

  22:30-04:30

  پیش بینی هوا
  دما
  24°
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:42
  زمان غروب Dating Singles iran
  19:07
 • فردا

  09 فروردین

  بیشینهکمینه
  25 °21 °
  سرعت باد
  0 mm 
  5m/s

  01:30-07:30

  پیش بینی هوا
  دما
  23°

  07:30-13:30

  پیش بینی هوا
  دما
  21°

  13:30-19:30

  پیش بینی هوا
  دما
  25°

  19:30-01:30

  پیش بینی هوا
  دما
  24°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:43
  زمان غروب Dating Singles iran
  19:07
 • امروز

  08 فروردین

  بیشینهکمینه
  25 °24 °
  سرعت باد
  0 mm 
  5m/s

  16:30-19:30

  پیش بینی هوا
  دما
  25°

  19:30-01:30

  پیش بینی هوا
  دما
  24°

   

   
   

   

   
   

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:44
  زمان غروب Dating Singles iran
  19:06
 • هواشناسی بندر لنگه  نقشه بندر لنگه
  (Google Maps)

  Online Dating
  iran Singles - Date and Beyond is the best online singles dating directory of local dating sites and personals for meeting and dating singles in your area.
  Hotels
  Bandar-e-Lengeh , hot travel savings reservation finds cheap discount hotel in Bandar-e-Lengeh , iran