هواشناسی چاه سرخ

هواشناسی امروزدر چاه سرخ، هرمزگان

هواشناسی چاه سرخ، هرمزگان پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
27.05.2018 04:30:00–06:30:24 Partly cloudy 0 mm 23° 1 m/s
06:30:00–12:30:24 Cloudy 0 mm 22° 1 m/s
12:30:00–18:30:24 Cloudy 0 mm 32° 2 m/s
18:30:00–24:30:24 Partly cloudy 0 mm 31° 3 m/s
28.05.2018 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 25° 3 m/s
06:30:00–12:30:24 Partly cloudy 0 mm 23° 1 m/s
12:30:00–18:30:24 Partly cloudy 0 mm 33° 1 m/s
18:30:00–24:30:24 Partly cloudy 0 mm 32° 4 m/s
29.05.2018 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 27° 3 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 24° 2 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 34° 4 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 35° 4 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 29° 3 m/s
30.05.2018 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 24° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 32° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 35° 4 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 28° 2 m/s
31.05.2018 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 24° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 33° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 35° 4 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 28° 3 m/s
01.06.2018 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 25° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 33° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 36° 4 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 29° 2 m/s
02.06.2018 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 25° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 34° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 36° 4 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 29° 2 m/s
03.06.2018 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 25° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 34° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 37° 4 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 30° 3 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات چاه سرخ
عرض جغرافیایی
31.4833333
طول جغرافیایی
54.0666667
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
43841

هواشناسی ایران  URI STRING  
/iran/weather/Hormozgan/Chāh_Sorkh
  CLASS/METHOD  
iran/weather
  MEMORY USAGE  
1,803,784 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0007
Controller Execution Time ( Iran / Weather )  0.5272
Total Execution Time  0.5279
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  weatheriran   QUERIES: 8   
0.0052   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tasc
LIMIT 5 
0.0003   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tdesc
LIMIT 5 
0.0009   SELECT *
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1' 
0.0003   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '11' AND feature_code LIKE 'ADM1'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
AND `admin1_code` = '11' 
0.0155   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '11' AND name LIKE 'Chāh_Sorkh'  
0.0386   SELECT FROM iran_geonames WHERE name LIKE 'Chāh_Sorkh' LIMIT 1  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
ORDER BY `alternatenamesasc
LIMIT 40