هواشناسی Chūreh_Būlīlān

هواشناسی امروزدر Chūreh_Būlīlān، هرمزگان

هواشناسی Chūreh_Būlīlān، هرمزگان پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
30.04.2017 17:30:00–18:30:24 Partly cloudy 0 mm 34° 7 m/s
18:30:00–24:30:24 Partly cloudy 0 mm 33° 6 m/s
01.05.2017 00:30:00–06:30:24 Cloudy 0 mm 25° 2 m/s
06:30:00–12:30:24 Partly cloudy 0 mm 23° 2 m/s
12:30:00–18:30:24 Partly cloudy 0 mm 35° 5 m/s
18:30:00–24:30:24 Cloudy 0 mm 32° 5 m/s
02.05.2017 00:30:00–06:30:24 Partly cloudy 0 mm 26° 3 m/s
06:30:00–12:30:24 Fair 0 mm 24° 2 m/s
12:30:00–18:30:24 Fair 0 mm 34° 5 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 32° 6 m/s
03.05.2017 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 25° 4 m/s
04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 23° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Fair 0 mm 32° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 35° 8 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 27° 4 m/s
04.05.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 25° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 33° 4 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 35° 8 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 27° 4 m/s
05.05.2017 04:30:00–10:30:24 Fair 0 mm 24° 3 m/s
10:30:00–16:30:24 Rain 2 mm 32° 4 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 31° 7 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 25° 4 m/s
06.05.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 23° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 31° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 33° 6 m/s
22:30:00–04:30:24 Fair 0 mm 26° 4 m/s
07.05.2017 04:30:00–10:30:24 Partly cloudy 0 mm 24° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 32° 5 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 34° 8 m/s
22:30:00–04:30:24 Partly cloudy 0 mm 27° 4 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات Chūreh_Būlīlān
عرض جغرافیایی
طول جغرافیایی
منطقه زمانی
جمعیت
Geonameid

هواشناسی ایران  URI STRING  
/iran/weather/Hormozgan/Chūreh_Būlīlān
  CLASS/METHOD  
iran/weather
  MEMORY USAGE  
1,800,300 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0007
Controller Execution Time ( Iran / Weather )  0.8778
Total Execution Time  0.8785
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  weatheriran   QUERIES: 9   
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tasc
LIMIT 5 
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tdesc
LIMIT 5 
0.0003   SELECT *
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1' 
0.0001   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '11' AND feature_code LIKE 'ADM1'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
AND `admin1_code` = '11' 
0.0117   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '11' AND name LIKE 'Chūreh_Būlīlān'  
0.1880   SELECT FROM iran_geonames WHERE name LIKE 'Chūreh_Būlīlān' LIMIT 1  
0.1147   SELECT FROM iran_geonames WHERE ansiname LIKE 'Chūreh_Būlīlān' LIMIT 1  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
ORDER BY `alternatenamesasc
LIMIT 40