هواشناسی چه گار

هواشناسی امروزدر چه گار، هرمزگان

هواشناسی چه گار، هرمزگان پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
04.12.2016 09:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 27° 0 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 31° 2 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 25° 2 m/s
05.12.2016 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 23° 1 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 20° 1 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 28° 4 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 24° 1 m/s
06.12.2016 00:30:00–06:30:24 Fair 0 mm 20° 2 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 19° 0 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 24° 1 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 26° 4 m/s
21:30:00–03:30:24 Fair 0 mm 21° 1 m/s
07.12.2016 03:30:00–09:30:24 Fair 0 mm 19° 3 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 24° 1 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 26° 4 m/s
21:30:00–03:30:24 Cloudy 0 mm 21° 1 m/s
08.12.2016 03:30:00–09:30:24 Cloudy 0 mm 20° 3 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 24° 2 m/s
15:30:00–21:30:24 Fair 0 mm 25° 4 m/s
21:30:00–03:30:24 Partly cloudy 0 mm 22° 3 m/s
09.12.2016 03:30:00–09:30:24 Fair 0 mm 21° 2 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 25° 5 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 26° 6 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 23° 8 m/s
10.12.2016 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 21° 6 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 22° 11 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 23° 8 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 18° 7 m/s
11.12.2016 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 15° 3 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 21° 1 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 22° 5 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 18° 3 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات چه گار
عرض جغرافیایی
27.0052
طول جغرافیایی
57.0129
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
6654860

هواشناسی ایران  URI STRING  
/iran/weather/Hormozgan/Cheh_Gār
  CLASS/METHOD  
iran/weather
  MEMORY USAGE  
1,801,476 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0006
Controller Execution Time ( Iran / Weather )  0.0695
Total Execution Time  0.0702
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  weatheriran   QUERIES: 7   
0.0093   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tasc
LIMIT 5 
0.0166   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tdesc
LIMIT 5 
0.0005   SELECT *
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1' 
0.0007   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '11' AND feature_code LIKE 'ADM1'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
AND `admin1_code` = '11' 
0.0117   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '11' AND name LIKE 'Cheh_Gār'  
0.0006   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
ORDER BY `alternatenamesasc
LIMIT 40