هواشناسی قلعه دين

هواشناسی امروزدر قلعه دين، هرمزگان

هواشناسی قلعه دين، هرمزگان پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
24.03.2017 10:30:00–13:30:24 Heavy rain 4 mm 21° 1 m/s
13:30:00–19:30:24 Heavy rain 11 mm 21° 0 m/s
19:30:00–01:30:24 Heavy rain 6 mm 20° 2 m/s
25.03.2017 01:30:00–07:30:24 Rain 1 mm 18° 0 m/s
07:30:00–13:30:24 Rain 1 mm 18° 2 m/s
13:30:00–19:30:24 Rain 1 mm 23° 1 m/s
19:30:00–01:30:24 Cloudy 0 mm 21° 2 m/s
26.03.2017 01:30:00–07:30:24 Rain 1 mm 18° 3 m/s
07:30:00–13:30:24 Rain showers 2 mm 18° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 20° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 25° 3 m/s
22:30:00–04:30:24 Partly cloudy 0 mm 20° 2 m/s
27.03.2017 04:30:00–10:30:24 Cloudy 0 mm 18° 3 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 25° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 25° 3 m/s
22:30:00–04:30:24 Partly cloudy 0 mm 19° 2 m/s
28.03.2017 04:30:00–10:30:24 Partly cloudy 0 mm 18° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Cloudy 0 mm 25° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 26° 3 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 19° 2 m/s
29.03.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 17° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 26° 3 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 27° 4 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 19° 2 m/s
30.03.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 16° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 26° 0 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 30° 4 m/s
22:30:00–04:30:24 Fair 0 mm 21° 3 m/s
31.03.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 19° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Fair 0 mm 30° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 32° 4 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 24° 1 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات قلعه دين
عرض جغرافیایی
26.35
طول جغرافیایی
58.05
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
68565

هواشناسی ایران  URI STRING  
/iran/weather/Hormozgan/Dīr
  CLASS/METHOD  
iran/weather
  MEMORY USAGE  
2,020,368 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0007
Controller Execution Time ( Iran / Weather )  0.6472
Total Execution Time  0.6480
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  weatheriran   QUERIES: 7   
0.0104   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tasc
LIMIT 5 
0.0008   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tdesc
LIMIT 5 
0.0139   SELECT *
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1' 
0.0057   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '11' AND feature_code LIKE 'ADM1'  
0.0045   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
AND `admin1_code` = '11' 
0.0648   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '11' AND name LIKE 'Dīr'  
0.0107   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
ORDER BY `alternatenamesasc
LIMIT 40