هواشناسی دور موش

هواشناسی امروزدر دور موش، هرمزگان

هواشناسی دور موش، هرمزگان پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
19.01.2017 00:30:00–06:30:24 Partly cloudy 0 mm 11° 1 m/s
06:30:00–12:30:24 Light rain <1 mm 2 m/s
12:30:00–18:30:24 Rain 1 mm 14° 4 m/s
18:30:00–24:30:24 Rain 1 mm 12° 1 m/s
20.01.2017 00:30:00–06:30:24 Light rain <1 mm 11° 1 m/s
06:30:00–12:30:24 Rain showers 1 mm 11° 1 m/s
12:30:00–18:30:24 Heavy rain showers 5 mm 15° 2 m/s
18:30:00–24:30:24 Partly cloudy 0 mm 12° 2 m/s
21:30:00–03:30:24 Cloudy 0 mm 11° 1 m/s
21.01.2017 03:30:00–09:30:24 Partly cloudy 0 mm 11° 2 m/s
09:30:00–15:30:24 Rain 3 mm 13° 2 m/s
15:30:00–21:30:24 Partly cloudy 0 mm 14° 3 m/s
21:30:00–03:30:24 Partly cloudy 0 mm 12° 1 m/s
22.01.2017 03:30:00–09:30:24 Partly cloudy 0 mm 10° 1 m/s
09:30:00–15:30:24 Heavy rain showers 8 mm 14° 3 m/s
15:30:00–21:30:24 Rain 3 mm 14° 4 m/s
21:30:00–03:30:24 Heavy rain 8 mm 12° 2 m/s
23.01.2017 03:30:00–09:30:24 Heavy rain 9 mm 12° 3 m/s
09:30:00–15:30:24 Heavy rain showers 19 mm 13° 3 m/s
15:30:00–21:30:24 Heavy rain 10 mm 14° 4 m/s
21:30:00–03:30:24 Heavy rain 10 mm 13° 3 m/s
24.01.2017 03:30:00–09:30:24 Rain showers 1 mm 12° 1 m/s
09:30:00–15:30:24 Fair 0 mm 13° 3 m/s
15:30:00–21:30:24 Fair 0 mm 13° 4 m/s
21:30:00–03:30:24 Fair 0 mm 2 m/s
25.01.2017 03:30:00–09:30:24 Partly cloudy 0 mm 2 m/s
09:30:00–15:30:24 Partly cloudy 0 mm 11° 4 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 11° 5 m/s
21:30:00–03:30:24 Fair 0 mm 4 m/s
26.01.2017 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 4 m/s
09:30:00–15:30:24 Fair 0 mm 10° 3 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 11° 5 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 3 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات دور موش
عرض جغرافیایی
26.6788889
طول جغرافیایی
57.9077778
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
135584

هواشناسی ایران  URI STRING  
/iran/weather/Hormozgan/Dūr_Mūsh
  CLASS/METHOD  
iran/weather
  MEMORY USAGE  
1,804,332 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0006
Controller Execution Time ( Iran / Weather )  0.3726
Total Execution Time  0.3733
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  weatheriran   QUERIES: 7   
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tasc
LIMIT 5 
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tdesc
LIMIT 5 
0.0003   SELECT *
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1' 
0.0001   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '11' AND feature_code LIKE 'ADM1'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
AND `admin1_code` = '11' 
0.0118   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '11' AND name LIKE 'Dūr_Mūsh'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
ORDER BY `alternatenamesasc
LIMIT 40