هواشناسی دوستكوه

هواشناسی امروزدر دوستكوه، هرمزگان

هواشناسی دوستكوه، هرمزگان پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
24.02.2018 10:30:00–12:30:24 Cloudy 0 mm 24° 2 m/s
12:30:00–18:30:24 Cloudy 0 mm 25° 1 m/s
18:30:00–24:30:24 Cloudy 0 mm 24° 5 m/s
25.02.2018 00:30:00–06:30:24 Heavy rain 5 mm 22° 5 m/s
06:30:00–12:30:24 Heavy rain 18 mm 20° 2 m/s
12:30:00–18:30:24 Rain 4 mm 20° 4 m/s
18:30:00–24:30:24 Heavy rain showers 10 mm 20° 4 m/s
26.02.2018 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 20° 4 m/s
06:30:00–12:30:24 Partly cloudy 0 mm 19° 2 m/s
12:30:00–18:30:24 Partly cloudy 0 mm 21° 1 m/s
15:30:00–21:30:24 Partly cloudy 0 mm 22° 2 m/s
21:30:00–03:30:24 Cloudy 0 mm 20° 3 m/s
27.02.2018 03:30:00–09:30:24 Cloudy 0 mm 20° 2 m/s
09:30:00–15:30:24 Fair 0 mm 21° 5 m/s
15:30:00–21:30:24 Partly cloudy 0 mm 23° 2 m/s
21:30:00–03:30:24 Partly cloudy 0 mm 21° 1 m/s
28.02.2018 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 21° 1 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 22° 2 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 23° 3 m/s
21:30:00–03:30:24 Cloudy 0 mm 21° 2 m/s
01.03.2018 03:30:00–09:30:24 Partly cloudy 0 mm 21° 4 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 21° 2 m/s
15:30:00–21:30:24 Fair 0 mm 23° 2 m/s
21:30:00–03:30:24 Partly cloudy 0 mm 22° 1 m/s
02.03.2018 03:30:00–09:30:24 Cloudy 0 mm 21° 3 m/s
09:30:00–15:30:24 Light rain <1 mm 22° 4 m/s
15:30:00–21:30:24 Partly cloudy 0 mm 23° 3 m/s
21:30:00–03:30:24 Cloudy 0 mm 22° 3 m/s
03.03.2018 03:30:00–09:30:24 Partly cloudy 0 mm 21° 3 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 22° 1 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 22° 5 m/s
21:30:00–03:30:24 Fair 0 mm 21° 4 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات دوستكوه
عرض جغرافیایی
26.5733
طول جغرافیایی
55.3353
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
135567

هواشناسی ایران  URI STRING  
/iran/weather/Hormozgan/Dūstkū
  CLASS/METHOD  
iran/weather
  MEMORY USAGE  
1,803,332 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0007
Controller Execution Time ( Iran / Weather )  0.3701
Total Execution Time  0.3708
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  weatheriran   QUERIES: 7   
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tasc
LIMIT 5 
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tdesc
LIMIT 5 
0.0004   SELECT *
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1' 
0.0001   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '11' AND feature_code LIKE 'ADM1'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
AND `admin1_code` = '11' 
0.0159   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '11' AND name LIKE 'Dūstkū'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
ORDER BY `alternatenamesasc
LIMIT 40