هواشناسی دره سرتنگ

هواشناسی امروزدر دره سرتنگ، هرمزگان

هواشناسی دره سرتنگ، هرمزگان پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
18.01.2018 11:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 13° 3 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 14° 3 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 13° 1 m/s
19.01.2018 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 1 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 11° 1 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 16° 2 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 14° 1 m/s
20.01.2018 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 12° 0 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 10° 1 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 16° 3 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 13° 1 m/s
21.01.2018 00:30:00–06:30:24 Fair 0 mm 10° 1 m/s
03:30:00–09:30:24 Fair 0 mm 1 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 10° 4 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 14° 3 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 1 m/s
22.01.2018 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 2 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 10° 1 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 18° 1 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 13° 1 m/s
23.01.2018 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 12° 0 m/s
09:30:00–15:30:24 Partly cloudy 0 mm 14° 1 m/s
15:30:00–21:30:24 Partly cloudy 0 mm 18° 3 m/s
21:30:00–03:30:24 Partly cloudy 0 mm 12° 1 m/s
24.01.2018 03:30:00–09:30:24 Partly cloudy 0 mm 13° 0 m/s
09:30:00–15:30:24 Partly cloudy 0 mm 16° 1 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 20° 3 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 16° 1 m/s
25.01.2018 03:30:00–09:30:24 Partly cloudy 0 mm 14° 1 m/s
09:30:00–15:30:24 Partly cloudy 0 mm 17° 0 m/s
15:30:00–21:30:24 Partly cloudy 0 mm 21° 2 m/s
21:30:00–03:30:24 Partly cloudy 0 mm 17° 1 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات دره سرتنگ
عرض جغرافیایی
34.7992
طول جغرافیایی
46.1966
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
6709124

هواشناسی ایران  URI STRING  
/iran/weather/Hormozgan/Darreh-ye_Sar_Tang
  CLASS/METHOD  
iran/weather
  MEMORY USAGE  
2,004,156 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0007
Controller Execution Time ( Iran / Weather )  0.6757
Total Execution Time  0.6765
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  weatheriran   QUERIES: 8   
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tasc
LIMIT 5 
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tdesc
LIMIT 5 
0.0004   SELECT *
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1' 
0.0001   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '11' AND feature_code LIKE 'ADM1'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
AND `admin1_code` = '11' 
0.0163   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '11' AND name LIKE 'Darreh-ye_Sar_Tang'  
0.1747   SELECT FROM iran_geonames WHERE name LIKE 'Darreh-ye_Sar_Tang' LIMIT 1  
0.0034   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
ORDER BY `alternatenamesasc
LIMIT 40