هواشناسی درواي تنگ سرخ

هواشناسی امروزدر درواي تنگ سرخ، هرمزگان

هواشناسی درواي تنگ سرخ، هرمزگان پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
28.07.2017 03:30:00–06:30:24 Partly cloudy 0 mm 31° 1 m/s
06:30:00–12:30:24 Partly cloudy 0 mm 31° 2 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 37° 2 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 36° 4 m/s
29.07.2017 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 32° 1 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 30° 1 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 36° 2 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 36° 5 m/s
30.07.2017 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 33° 1 m/s
06:30:00–12:30:24 Fair 0 mm 32° 3 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 36° 4 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 36° 4 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 34° 1 m/s
31.07.2017 04:30:00–10:30:24 Partly cloudy 0 mm 32° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Fair 0 mm 35° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 36° 4 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 34° 1 m/s
01.08.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 32° 3 m/s
10:30:00–16:30:24 Fair 0 mm 37° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 37° 4 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 35° 1 m/s
02.08.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 33° 3 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 40° 5 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 41° 5 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 36° 1 m/s
03.08.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 34° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 38° 4 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 40° 5 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 36° 1 m/s
04.08.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 33° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 38° 3 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 38° 5 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 34° 3 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات درواي تنگ سرخ
عرض جغرافیایی
26.5711111
طول جغرافیایی
54.6363889
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
45334

هواشناسی ایران