هواشناسی دشت كولكان

هواشناسی امروزدر دشت كولكان، هرمزگان

هواشناسی دشت كولكان، هرمزگان پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
22.05.2019 01:30:00–06:30:24 Partly cloudy 0 mm 30° 3 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 28° 3 m/s
12:30:00–18:30:24 Fair 0 mm 34° 6 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 34° 4 m/s
23.05.2019 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 29° 4 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 27° 1 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 35° 6 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 33° 5 m/s
24.05.2019 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 31° 4 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 29° 6 m/s
12:30:00–18:30:24 Fair 0 mm 37° 6 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 35° 7 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 32° 4 m/s
25.05.2019 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 29° 6 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 37° 4 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 36° 6 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 32° 4 m/s
26.05.2019 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 29° 5 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 37° 6 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 36° 5 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 32° 4 m/s
27.05.2019 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 29° 5 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 37° 4 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 38° 5 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 33° 4 m/s
28.05.2019 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 30° 4 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 39° 5 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 38° 5 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 34° 3 m/s
29.05.2019 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 31° 4 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 39° 4 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 40° 5 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 34° 5 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات دشت كولكان
عرض جغرافیایی
25.7911111
طول جغرافیایی
57.4827778
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
43182

هواشناسی ایران


Car perfume and fresheners