هواشناسی دو خواهران

هواشناسی امروزدر دو خواهران، هرمزگان

هواشناسی دو خواهران، هرمزگان پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
24.01.2018 15:30:00–18:30:24 Partly cloudy 0 mm 22° 2 m/s
18:30:00–24:30:24 Partly cloudy 0 mm 21° 6 m/s
25.01.2018 00:30:00–06:30:24 Partly cloudy 0 mm 19° 2 m/s
06:30:00–12:30:24 Partly cloudy 0 mm 17° 3 m/s
12:30:00–18:30:24 Partly cloudy 0 mm 19° 2 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 21° 4 m/s
26.01.2018 00:30:00–06:30:24 Partly cloudy 0 mm 19° 1 m/s
06:30:00–12:30:24 Partly cloudy 0 mm 17° 2 m/s
12:30:00–18:30:24 Partly cloudy 0 mm 20° 3 m/s
18:30:00–24:30:24 Partly cloudy 0 mm 22° 5 m/s
27.01.2018 00:30:00–06:30:24 Fog 0 mm 21° 1 m/s
03:30:00–09:30:24 Fog 0 mm 19° 3 m/s
09:30:00–15:30:24 Partly cloudy 0 mm 19° 2 m/s
15:30:00–21:30:24 Partly cloudy 0 mm 22° 4 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 22° 7 m/s
28.01.2018 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 20° 4 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 20° 3 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 21° 11 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 20° 9 m/s
29.01.2018 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 17° 3 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 17° 12 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 19° 7 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 16° 10 m/s
30.01.2018 03:30:00–09:30:24 Partly cloudy 0 mm 14° 12 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 15° 12 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 19° 6 m/s
21:30:00–03:30:24 Partly cloudy 0 mm 17° 8 m/s
31.01.2018 03:30:00–09:30:24 Fair 0 mm 15° 8 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 16° 9 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 19° 2 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 17° 8 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات دو خواهران
عرض جغرافیایی
27.0895
طول جغرافیایی
56.4687
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
6654284

هواشناسی ایران  URI STRING  
/iran/weather/Hormozgan/Dow_Khvāharān
  CLASS/METHOD  
iran/weather
  MEMORY USAGE  
4,123,612 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0117
Controller Execution Time ( Iran / Weather )  0.4572
Total Execution Time  0.4690
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  weatheriran   QUERIES: 7   
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tasc
LIMIT 5 
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tdesc
LIMIT 5 
0.0003   SELECT *
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1' 
0.0001   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '11' AND feature_code LIKE 'ADM1'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
AND `admin1_code` = '11' 
0.0159   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '11' AND name LIKE 'Dow_Khvāharān'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
ORDER BY `alternatenamesasc
LIMIT 40