هواشناسی هلاون

هواشناسی امروزدر هلاون، هرمزگان

هواشناسی هلاون، هرمزگان پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
17.10.2017 13:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 35° 5 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 30° 1 m/s
18.10.2017 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 26° 2 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 25° 2 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 37° 3 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 30° 1 m/s
19.10.2017 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 27° 2 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 30° 7 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 38° 7 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 32° 3 m/s
20.10.2017 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 29° 5 m/s
03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 29° 6 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 35° 2 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 34° 5 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 27° 2 m/s
21.10.2017 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 24° 2 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 33° 1 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 35° 4 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 28° 2 m/s
22.10.2017 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 25° 3 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 31° 1 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 33° 5 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 27° 2 m/s
23.10.2017 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 24° 2 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 32° 1 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 33° 5 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 27° 2 m/s
24.10.2017 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 24° 2 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 31° 1 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 33° 5 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 27° 2 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات هلاون
عرض جغرافیایی
27.0523
طول جغرافیایی
57.3299
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
132184

هواشناسی ایران  URI STRING  
/iran/weather/Hormozgan/Halāvan
  CLASS/METHOD  
iran/weather
  MEMORY USAGE  
1,801,700 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0006
Controller Execution Time ( Iran / Weather )  0.0548
Total Execution Time  0.0555
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  weatheriran   QUERIES: 7   
0.0009   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tasc
LIMIT 5 
0.0009   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tdesc
LIMIT 5 
0.0011   SELECT *
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1' 
0.0016   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '11' AND feature_code LIKE 'ADM1'  
0.0009   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
AND `admin1_code` = '11' 
0.0185   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '11' AND name LIKE 'Halāvan'  
0.0101   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
ORDER BY `alternatenamesasc
LIMIT 40